احداث باغ هلو و شلیل

بیشتر ارقام هلو و شلیل خودگرده افشان هستند و گرده افشانی آنها با حشرات انجام می‌شود. ارقام هلو بر اساس نحوه جدا شدن هسته از میوه به دو دسته هسته جدا و هسته چسبیده تقسیم می‌شوند.

معرفی درخت هلو

بیشتر ارقام هلو و شلیل خودگرده افشان هستند و گرده افشانی آنها با حشرات انجام می‌شود. ارقام هلو بر اساس نحوه جدا شدن هسته از میوه به دو دسته هسته جدا و هسته چسبیده تقسیم می‌شوند. بر اساس زمان رسیدن به خیلی زود رس، زود رس، میان رس و دیر رس طبقه بندی می‌شوند.

ارقام دیررس: جی اچ هیل، اسپرینگ کرست، رد تاپ

خیلی زودرس: اسپرینگ تایم

نسبتا زودرس: ارلی گلد، آلبرتا، دکسی رد

 میان رس: رد هون، بی بی گلد

ارقام شلیل: کیوتا، سان گلد، رد گلد و سان کینگ

نیازهای آب و هوایی

درخت هلو و شلیل یک دامنه نیاز سرمایی وسیع نسبت به سایر محصولات دارند که برای تشکیل گل ومیوه مهم است. ارقامی که نیاز سرمایی زیادی ندارند در مناطق گرمسیر و بعضی ارقام آن تا 1000 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی‌گراد نیاز دارند. میانگین ساعات نیاز سرمایی حدود 600 تا 900 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی‌گراد است. مقاومت نسبت به سرمای زمستانه در هلو از سیب و گلابی کمتر و تقریبا شبیه درخت به می‌باشد.

گلها و میوه‌های تازه تشکیل شده به دماهای 2.2- درجه سانتی‌گراد حساس هستند. زمان باز شدن گلهای هلو 3 تا 4 هفته زودتر از سیب می‌باشد در نتیجه نسبت به سرمای بهاره حساس‌تر هستند. برای تشکیل رنگ قرمز نیاز به نور کافی دارد. نسبت به سیب گرمای تابستانه را بهتر تحمل می‌کند.

خاک مناسب کاشت هلو

بافت خاک متوسط تا شنی مناسب است و باید زهکشی مناسب و عمیق باشد. ریشه هلو مانند بقیه هسته‌داران نسبت به غرقاب و زهکشی ضعیف حساس است و سبب پوسیدگی ریشه خواهد شد. اسیدیته مناسب برای کاشت هلو 6 تا 7 است.

روش تکثیر

بیشتر از روش پیوند روی پایه‌های بذری انجام می‌شود. روی پایه‌های هلو، آلو، گوجه، بادام و پایه‌های دو رگه بین هلو و بادام پیوند زده می‌شود.

پایه‌های مناسب برای هلو بر اساس شرایط منطقه انتخاب می‌شود:

مقاوم در برابر نماتد

مقاوم در برابر آهک

متحمل  به زهکشی نا مناسب

متحمل به سرما

نماگارد

نمارد

گاردین

لاول

هانسن

تایتن

GF677

گاردین

هالفورد

گاردین

هالفورد

بایلی

 

 


احداث باغ هلو
انجام آزمایشات خاک و آب و بررسی موقعیت زمین، شرایط آب و هوایی، دسترسی به آب کافی، جنس و نوع خاک و دسترسی به بازار قبل از کاشت باید انجام شود.

اگر زمین مسطح نباشد بهتر است تراس بندی یا سکوندی انجام شود، درختان روی خطوط تراز و هم ارتفاع کاشته شوند. هر چه شیب زیادتر باشد سکوها یا تراس‌ها کم عرض‌تر می‌شوند به طوری که در برخی موارد بیش از یک یا دو ردیف کاشته نمی‌شود.

فاصله مناسب برای کاشت درختان هلو و شلیل 4 متر در 4 متر یا 5 متر در 4 متر است.

ابعاد گودال حدود 60 سانت در 60 سانت است. خاک سطح الارض با کود دامی پوسیده مخلوط شود و قسمتی در کف گودال به صورت کپه‌ای ریخته شود. بعد از کاشت نهال از ارتفاع 80 تا 100 سانتی‌متری از سطح زمین قطع می‌شود. سربرداری با قیچی باغبانی باید به شکل مورب انجام شود. محل انجام برش نزدیک آخرین جوانه باشد و زخم با چسب باغبانی پوشیده شود.

ارتفاع نهال حدود 100 سانتی‌متر و قطر نهال 1 تا 2 سانتی‌متر باشد. نهال هلو و شلیل پیوندی باید تک تنه، سالم و دارای ریشه به طول 20 تا 35 سانتی‌متر و دارای 5 تا 6 ریشه فرعی حداقل به طول 5 سانتی‌متر و عاری از هر نوع آفت و بیماری باشد.

زمان کاشت نهال هلو

در مناطقی که زمستان ملایم و مرطوب باشد بهترین زمان کاشت نهال هلو و شلیل اواخر پاییز است و در مناطقی که در زمستان سرد و خیلی خشک است در اواخر زمستان یا اوایل فروردین قبل از باز شدن جوانه‌ها انجام می‌شود.

هنگام کاشت نهال محل پیوند باید 10 تا 20 سانتی‌متر بالاتر از سطح خاک و طوقه نهال در سطح خاک قرار بگیرد. پوشیده شدن طوقه با خاک باعث افزایش بیماری‌هایی مانند پوسیدگی گموز می‌شود.

امداد کشاورز یکی از پر مخاطب ترین اپلیکیشن‌کشاورزی است که  با مشاوره رایگان سعی در آشنایی کشاورزان با روش‌های اصولی کشاورزی دارد.

منبع

هلو و شلیل، کاشت، داشت- محمودرضا نوری، محمود حسین نیا


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷