انواع علف‌های هرز و راه‌های مبارزه با آنها

علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی رشد سریع‌تر، توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند. با گیاه اصلی بر سر منابع غذایی، آب و نور رقابت می‌کنند. ماندگاری و طول عمر زیادی دارند. از راه‌های مختلف مانند باد، آب، کود و بذرها وارد مزرعه شده بذر آن سال‌های زیادی در خاک زنده می‌ماند.

انواع علف‌های هرز و راه‌های مبارزه با آنها

علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی رشد سریع‌تر، توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند. با گیاه اصلی بر سر منابع غذایی، آب و نور رقابت می‌کنند. ماندگاری و طول عمر زیادی دارند. از راه‌های مختلف مانند باد، آب، کود و بذرها وارد مزرعه شده بذر آن سال‌های زیادی در خاک زنده می‌ماند.

 علف هرز ممکن است در آن زراعت خاص بومی باشد و یا از زراعت دیگر وارد شود. انواع علف‌های هرز بر اساس طول چرخه زندگی: علف‌های هرز یکساله و چند ساله هستند. علف‌های هرز یکساله مانند: تاج خروس، علف هفت بند، جو وحشى، چچم، دم روباهى، فرفيون، گل گندم و سلمه‌تره و علف‌های هرز چندساله: هويج وحشی، اويارسلام، پيچک صحرايى، شيرين بيان، قياق و نی. از نظر نوع زندگی به سه دسته کامل، نيمه انگل و انگل مانند(گل جاليز، تيره پيچک صحرايي، چشم بلبلي يا شيرينگ و سس‌ها) تقسیم می‌شوند.

علف‌های هرز را برای مبارزه بهتر دسته بندی می‌کنند: باریک برگان، پهن برگان .

علف‌های هرز پهن برگ:

 • شیر پنیر یا علف شیر

 

 • پنیرک

 

 • علف هفت بند

 

 • سلمک یا سلمه تره

 

 • خردل وحشی

 

 

 • کیسه کشیش یا خورجینک

 

 • گلرنگ وحشی

 

 • خاکشیر معمولی

 

 • گل گندم

 

 • ماشک

 

 • شاه تره

 

 • شلغم وحشی

 

علف‌های هرز باریک برگ:

 • یولاف وحشی

 

 • جو وحشی یا جو موشی

 • علف قناری یا خونی واش

 

 • دم روباهی

 

 • چاودار وحشی

 

 • بروموس آویخته

 

راههای مبارزه با علف‌های هرز:

کنترل مکانيکى علف‌هاى هرز: حذف علف‌های هرز با دست، بیل یا بیلچه و یا ماشین آلاتی مثل کولتیواتور پنجه‌ای- برای از بین بردن علف‌های انگلی مانند سس‌ها

کنترل فيزيکى علفهاى هرز: روش‌هایی مانند سوزاندن

کنترل بيولوژيکى علف‌هاى هرز: استفاده از دشمنان طبیعی علف‌های هرز مانند: حشرات، قارچ‌ها، موجودات ذره‌بينى (انگل‌ها)، حلزون‌ها و حیواناتی مانند گوسفند.

کنترل شيميايى علف‌هاى هرز: در این روش از علف‌کش‌ها استفاده می‌شود.

تقسیم بندی علف‌کش‌ها

 • بر اساس دامنه تاثیر دو دسته: انتخابی( به گیاه کشت شده آسیب نمی‌زنند مانند تو فور‌دی و ترفلان) و عمومی(به همه گیاهان آسیب می‌زنند مانند راندآپ) تقسیم می‌شوند.
 • بر اساس نحوه عمل به دودسته: تماسى( پس از تماس با قسمت هوایی گیاه را نابود می‌کنند مانند اسیدسولفوریک) و سیستمیک یا جذبی(که به داخل گیاه جذب می‌شوند مانند راندآپ) تقسیم می‌شوند.

 

انواع علف‌کش‌ها بر اساس تاثیر به نوع علف‌های هرز:

پهن برگان:

 • پیکلورام: بصورت انتخابی سیستمیک اثر می‌گذارد. علف‌های چوبی و پهن برگ یکساله و چندساله را از بین می‌برد.
 • آترازین(گزاپریم): انتخابی پهن برگ‌ها و سیستمیک است. دامنه استفاده: سلمه، خرفه، تاج‌خروس، پیچک صحرایی، سوروف، قیاق، گاو چاق کن و کنترل علف‌هاي هرز مزارع نيشکر و ذرت
 • توفوردی: یک علف‌کش پس از رویش است. دامنه استفاده: علف‌های یکساله و چند ساله پهن برگ در مزارع گندم، برنج، ذرت و نیشکر مانند: خردل، تربچه وحشی، انواع شقایق، پنیرک، سلمه تره، پیچک، ماستونک، کنگر وحشی و شیرین بیان
 • بن سولفورون متيل : علف کش انتخابي و سيستميک و در کنترل علف‌هاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقيم و نشائي برنج پيش و پس رويشي
 • تری بنورون یا گرانستار: در کنترل علف‌های هرز پهن برگ در مزارع گندم در مرحله 2 تا 4 برگی شدن استفاده می‌شود.
 • کلودینافوپ پروپارژیل: سیستمیک و انتخابی گیاهان زراعی پهن برگ بوده و در مزارع گندم و غلات استفاده می‌شود.
 • بروموکسینیل یا پاردنر پرومینال: سیستیک و انتخابی علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت علوفه ای، کتان، ذرت، ذرت شیرین، یولاف بهاره، گندم بهاره، جو پائیزه، جو بهاره، یولاف پائیزه و گندم پائیزه استفاده می‌شود.
 • برومیسید ام: علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • لوگران اکسترا: علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • بنول یا دیکامبا: : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • شوالیه یا مزوسولفورون یا یودوسولفورون: که انتخابی علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو است.
 •  لینتور (تریاسولفورون دیکامبا): علف‌کش انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله مزارع گندم و جو می‌باشد.

باریک برگان:

 • گلایفوزیت 41%: علف‌کشی سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های باریک برگ مانند: مرغ يا چاير، پيچک صحرايى، کنگر صحرايى و قياق
 • اگزاديازون با نام تجاری رونستار: انتخابی(باریک‌برگان)، سیستمیک و در کنترل پس از رويش علف‌هاي هرز مزارع برنج و پياز شامل سوروف، اويارسلام، لويي، قاشق واش، تيرکمان آبي، سيپروس، عدسک آبي و سگ واش بکار برده می‌شود.
 • ستوکسیدیم 5%: علف کش انتخابي باریک برگان و سيستميک است. دامنه استفاده: علف‌هاي هرز کشيده برگ يکساله و چند ساله در زراعت چغندرقند و پياز بکار برده می‌شود.
 • آلکُلر: علف‌کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های هرز پهن برگ یکساله و اویارسالم را از بین می‌برد.
 • آکسیال: علف‌کش انتخابی باریک برگان در مزارع گندم و جو است و برای از بین بردن چچم، یولاف وحشی، خونی‌واش و دم روباهی استفاده می‌شود.

دومنظوره:

 • پاراکوآت 20% یا گراماکسون: علف‌کشی تماسی است در کنترل علف‌های هرز پهن برگ و نازك برگ باغات میوه، مزارع نیشکر و سیب‌زمینی برای از بین بردن علف‌های هرز استفاده می‌شود.
 • آمترین80%: علف کش سيستميک و انتخابي است. کنترل علف‌هاي هرز نازک برگ و پهن برگ در نيشکر، ذرت، چاي، موز، مرکبات و زمين‌هاي غير زراعي بکار برده می‌شود.
 • ترفلان: علف‌کش انتخابی و پس از رویش در کنترل علف‌هاي هرز نازک برگ و پهن برگ يکساله مزارع پنبه، سويا، آفتابگردان، حبوبات، چغندرقند، هويج، کلزا و کنجد.
 • پرتيلاکلر : علف کش انتخابي و در کنترل طيف وسيعي از علف‌هاي هرز خانواده باریک برگان(گندميان)، پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج بکار برده می‌شود.
 • سولفوسولفورون یا آپیروس: علف کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: کنترل پس از رويش علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم
 • اتال فلورالین: علف‌کشی دومنظوره و انتخابی برای کنترل تاجریزی، انواع تاج خروس، سلمه، انواع ارزن وحشی، سوروف، پنیرک، گاوپنبه و قیاق موثر است.
 • پرومترین: علف‌کش انتخابی و سیستمیک است. علف‌های هرز یک ساله‌ی کشیده برگ و پهن برگ در کشت کرفس، پنبه و نخود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ای پی تی سی: علف‌کش انتخابی، سیستمیک است و در کنترل علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ یک ساله و اویارسالم استفاده می شود.
 • آتلانتیس: علف‌کش دو منظوره برای علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزرعه گندم است.
 • بوتاکلر: به صورت انتخابی  و سیستمیک است. بعضی از علف‌های هرز باریک برگ مانند سوروف و برخی از پهن برگان در مزارع برنج استفاده می‌شود.

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷