انواع ماشین‌آلات کشاورزی بر اساس نوع فعالیت

از جمله اهداف خاک‌ورزی ایجاد تهویه برای تسهیل نفوذ ریشه‌ها، آب و هوا، از بین بردن علف‌های هرز، زیرخاک کردن بقایای گیاهی برای استفاده مجدد گیاه از آنها، از بین بردن کلوخ‌ها و جدا کردن سنگ‌های بزرگ و مخلوط کردن کودهای استفاده شده است.

انواع ماشین‌آلات کشاورزی بر اساس نوع فعالیت

از جمله اهداف خاک‌ورزی ایجاد تهویه برای تسهیل نفوذ ریشه‌ها، آب و هوا، از بین بردن علف‌های هرز، زیرخاک کردن بقایای گیاهی برای استفاده مجدد گیاه از آنها، از بین بردن کلوخ‌ها و جدا کردن سنگ‌های بزرگ و مخلوط کردن کودهای استفاده شده است. ماشین‌آلات خاک‌ورزی- ماشین‌آلات کاشت- ماشین‌آلات برداشت

ماشین‌هاى خاکورزى اولیه:

این ماشین‌آلات باید خاک را کاملا نرم و مخلوط کنند. معمولا این مرحله از خاکورزی عمیق و در حدود 15 تا 20 سانتی‌متر انجام می‌شود. معمولا از گاوآهن برگردان‌دار، گاوآهن بشقابی(دیسک)، گاوآهن قلمی(چیزل)، زیرشکن(ساب سویلر) و گاوآهن دوار(رتیواتور) استفاده می‌شود. گاوآهن برگردان‌دار: بوسیله تیغه خاک را بریده، بلند کرده و زیر و رو می‌کند. تنظیمات شامل: تراز کردن گاوآهن، تنظیم کردن عمق شخم، عرض شخم، تاثیر متقابل عرض و عمق شخم، تنظیم چرخ شیار عقب.

گاوآهن بشقابی(دیسک)

 

گاوآهن قلمی(چیزل)

 

زیرشکن(ساب سویلر)

 

گاوآهن دوار(رتیواتور)

ماشین‌هاى خاک‌ورزى ثانویه:

 معمولا از این ماشین‌ها برای تکمیل خاک‌ورزی و آماده کردن بستر بذرها و صاف کردن سطح خاک استفاده می‌شود. این ماشین‌آلات خاک‌ورزى ثانویه: چنگه بشقابی، چنگه دندانه‌ای، پنجه‌های خاک‌ورزی، غلتک و ماله. شخم زدن به دو روش: قطعه بندی (طولی) یا شخم به روش گردشی(دورتادور) انجام می‌شود.

چنگه بشقابی

چنگه دندانه‌ای

 

پنجه‌های خاکورزی(کولتیواتور)

غلتک

 

ماله(تسطیح کننده)

عواملی که در شخم زدن باید عایت کنیم:

 اتصال گاوآهن به تراکتور حامل و تنظیم عمق گاوآهن سوار برای یکنواخت انجام شدن شخم. تیز بودن تیغه خیش‌ها، صیقلی بودن خاک‌برگردان، رطوبت کافی در خاک. مهارت راننده تراکتور

 ماشین‌هاى خاکورزى مخصوص:

بعد از آماده سازی زمین بسته به نوع محصولی که کاشته می‌شود باید نوع خاصی از عملیات خاکوزی مانند ایجاد جوی، پشته، کانال و چاله  انجام شود. برای احداث هرکدام از این موارد از ماشین‌آلات خاصی استفاده می‌شود.

شیارکش‌ها(فاروئر)

نهرکن

مرز کش

ماشین‌هاى خاکورزى مخصوص تراکتور دو چرخ(تیلر)

ماشین‌های کاشت:

ماشین‌های کاشت نسبت به روش سنتی هزینه کمتری دارند، توزیع بذر یکنواخت دارند و سرعت بیشتری دارند.

بذرپاش‌ها

خطی‌کارها

ردیف‌کارها

کارنده‌هاى مخصوص

غده‌کارها مثل سیب زمینی‌کار

نشاءکارها

ماشین‌آلات برداشت

به طور کلی ماشین‌های برداشت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • ماشین‌آلات برداشت علوفه
  • ماشین‌آلات برداشت غلات
  • ماشین‌آلات برداشت سیب‌زمینی، چغندر، ذرت، پنبه، نیشکر
  • کمباین: که ترکیبی از سه نوع وسیله برداشت داس، خرمنکوب و ماشین بوجاری است.


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳