برای از بین بردن علف هرز چه سمومی استفاده کنیم؟

علف‌کش‌های مناسب برای از بین بردن علف‌های هرز سویا، کلزا، کنجد، لوبیا، نخود و عدس چه هستند؟

کنترل علف‌های هرز سویا

از بین بردن علف‌های هرز با دیسک، استفاده از بذر سویا عاری از علف هرز

کنترل شیمیایی علف‌های هرز

علفکش ترفلان EC48% مقدار 3.5 لیتر در هکتار مخلوط با خاک در عمق 10 سانتی‌متر

بنتازون SL48% مقدار 3 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا

متری بوزین یا سنکور Wp70% مقدار 600 گرم در هکتار قبل از رویش یعنی موقع کشت بذر و حتما قبل از جوانه زدن بذور

علف کش اتال فلورالین یا سونالان EC33.3% مقدار 3 لیتر در هکتار

علف کش سوپر گالانت EC10.8% مقدار 0.75 تا 1 لیتر در هکتار در مرحله 3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن علف‌های هرز باریک برگ

علف‌های هرز کلزا

برای کنترل علف‌های هرز کلزا از علفکش ترفلان EC48% مقدار 3.5 لیتر در هکتار مخلوط با خاک تا عمق 10 سانتی‌متر

ستوکسیدیم یا نابو اس EC12.5% مقدار 3 لیتر در هکتار در مرحله 3 برگی تا به ساقه رفتن علف های هرز باریک برگ

سیکلوکسیدیم یا فوکوس EC10%  مقدار 2 لیتر در هکتار در مرحله 3 برگی تا به ساقه رفتن علف های هرز باریک برگ

علف های هرز کنجد

برای کنترل علف‌های هرز کنجد از علفکش ترفلان EC48% مقدار 2 تا 2.5 لیتر در هکتار مخلوط با خاک 2 تا 3 روز قبل از کاشت (هم باریک برگ هم پهن برگ)

علف کش پندی متالین یا استامپ EC33% به مقدار 4 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد و علف های هرز(هم باریک برگ هم پهن برگ)

علف‌های هرز لوبیا

استفاده از علف‌کش‌های ترفلان EC48% به مقدار 1.5 تا 2.5 لیتر مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا

کلرتال دی متیل یا داکتال wp75% مقدار 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار بعد از کشت و قبل از سبز شدن

علف کش بنتازون یا بازاگران SL48% مقدار 2 تا 2.5 لیتر در مرحله 2 تا 4 برگی شدن علف هرز

علف کش ای پی تی سی EC82% مقدار 3 تا 6 لیتر مخلوط با خاک

علف‌های هرز نخود

استفاده از علف کش‌های لینورون یا آفالون SC45% مقدارد 2 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک

لنتاگران یا پیریدات EC60% مقدار 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز

علف‌های هرز عدس

علف کش پندی متالین یا استامپ EC33% به مقدار 3 تا 4.5 لیتر در هکتار بعد از کشت محصول و قبل از سبز شدن علف‌های هرز و محصول در عدس دیم

علف کش لینورون یا آفالون SC45% مقدار 1.5 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز
 

 

 

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳