برای مبارزه با بیماری جارویی شدن لیمو ترش چه کنیم؟

 این بیماری یکی از مهم ترین بیماری‌های لیمو ترش است که تا به حال باعث از بین رفتن درختان زیادی در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس شده است. این بیماری در اکثر مناطق لیموکاری مشاهده می‌شود.

ویژگی ظاهری بیماری جاروک 

از علائم این بیماری در لیمو ترش و سایر مرکبات ظهور شاخه‌ها به فرم جارو در درخت است. هر جاروک از تعداد زیادی شاخه کوتاه و ظریف در اندازه‌های کوچک تا بزرگ تشکیل است که به شکل فشرده و با فاصله کوتاه از هم قرار گرفته اند.

شاخه‌های حاصل معمولا دارای گل و میوه نمی‌شوند یا شاخه‌های آلوده معمولا میوه‌های بسیار ریز، بدشکل، چروکیده و غیر قابل استفاده تشکیل می‌شود.

برگ نواحی جارویی شده می‌ریزد و ظاهر جارویی واضح تر می‌شود و نهایتا بعد از 4 تا 5 سال درختان می‌میرند.

انتقال بیماری توسط نوعی زنجره اتفاق می‌افتد، در نتیجه باید با این حشره مبارزه شود. علاوه بر حشره نهال و پیوندک آلوده هم باعث انتقال این بیماری می‌شود.

بیماری جارویی شدن لیمو

بیماری جارویی شدن

بیماری جارویی شدن

 

زمان مبارزه با زنجرک در مرکبات

بیشترین جمعیت زنجرک ناقل بیماری در پاییز و زمستان(2 تا 3 ماه) و در بهار کمتر از یک ماه مشاهده می‌شود. از اواخر اردیبهشت جمعیت به تدریج کمتر شده و در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار به حداکثر می‌رسد. زنجرک تخم های خود را در زیر سطح برگ می‌گذارد.

زنجرک ناقل جارویی شدن

کنترل بیماری

در مناطقی که هنوز بیماری دیده نشده

مانند استان های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، ایلام و کرمانشاه

ردیابی بیماری در دو نوبت از سال یک بار در فروردین و اردیبهشت و یک بار در آبان و آذر بر اساس علائم ظاهریانجام می‌شود، به محض مشاهده علائم بیماری باید درختان آلوده و سالم و علف‌های هرز بر علیه زنجرک ناقل سم پاشی شود.

در مناطقی که بیماری به تازگی وارد شده

مانند استان فارس

ردیابی بیمـار ی سه نوبت در سال بر اساس علائم ظاهر ی انجام شود. تمامی درختان لیمو ترش، بکرایی و گریپ فروت و نیز درختان پیوندی که علائم را نشان داده‌اند از زمین خارج شوند و درختان و علف‌های هرز سم پاشی شوند.

برای رد یابی بیماری باید از درختان از فواصل 300 متری درختان و 100 متری نمونه گیری انجام شود. به محض مشاهده بیماری مجددا در فواصل 100 تا 200 متری نمونه برداری شود و درختان بیمار از زمین خارج شوند.

برنامه اجرايي در مناطق آلوده به بيماري جاروك (سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان و هرمزگان)

هر 6 ماه یک بار اوایل بهار و یک بار در آذر ردیابی شود. بسته به توان اقتصادی باغدار درختانی که در بیشتر از 50 درصد شاخه‌ها علائم را نشان می‌دهند از بین برده شود. و درختانی که کمتر از 50 درصد آلودگی دارند قبل از تفریخ تخم‌های حشرات هرس و سوزانده شوند.

عملیات به باغی شامل حذف علف‌های هرز، هرس، تغذیه مناسب درختان و آبیـار ی مـنظم صورت پذیرد.

از بین بردن  زنجرک ناقل بیماری

برای از بین بردن زنجره ناقل بیماری جارویی شدن چه سمی بزنیم؟

با توجه به چرخه زندگی حشره زنجرك ناقل، مبارزه شـیمیایی بایـد در آبـان مـاه بعـد از برداشـت میوه و نیز در اواخر زمستان قبل از به گل رفتـن درختان انجام شود. عملیات مبارزه در هر یـك از تاریخهای گفته شده باید در دو نوبت به فاصله ١۵ روز از هم انجام پذیر است. سمپاشی باغ‌های همسایه با منبع آلودگی زیاد به صورت نـوار ی بـه عـرض تـا ۵٠ متــر توصـیه می‌شود.

استفاده از سمومی مانند آکتارا یا تیامتوکسام 25 درصد WG مقدار 0.5 گرم در لیتر، کونفیدور 35 درصد SC مقدار 0.7 گرم در یک لیتر و استامی پراید 25 درصد SP مقدار 0.5 گرم در یک لیتر آب قابل استفاده است.

از بین بردن درختان آلوده به بیماری جاروک

اگر بیماری در یک نقطه دیده شد ابتدا با اسـتفاده از یـك حشــره‌كش مناسـب ماننـد ایمیداكلوپرایـد (كنفیـدور) و تیامتوكسـام(آکتارا) كلیه درختان و علف‌های هرز باغ مورد نظر به منظور مبارزه با حشـره ناقـل بـیماری جاروك لیموترش سمپاشـی و سـپس كلیـه درختـان لیمـوترش، بكرایـی، گریـپ فـروت و سـایر مركبات آلـوده از بین می‌برند كـه شـامل بیـرون آوردن درختـان آلـوده بـا ریشـه از خـاك و سوزاندن آنها است.  

انواع بیماری‌ها و آفات مرکبات

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن کشاورزی

زنجره، مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی


منبع : مديريت بيماري جاروك ليموترش.1396. محمد صالحی، مرتضی گل محمدی
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱