بررسی خسارت ناشی از سرما و تگرگ در غلات

تگرگ در بیشتر مناطق کاشت غلات دانه ریز، یک خطر محسوب میشود. غلات قادرند براحتی خسارتی را که در مراحل اولیه رشد اتفاق می فتد، بهبود بخشند؛ اما امکان ترمیم بعد از دراز شدن ساقه ها کاهش میابد

تگرگ در بیشتر مناطق کاشت غلات دانه ریز، یک خطر محسوب میشود. غلات قادرند براحتی خسارتی را که در مراحل اولیه رشد اتفاق می فتد، بهبود بخشند؛ اما امکان ترمیم بعد از دراز شدن ساقه ها کاهش میابد؛ بنابراین اگر خسارت تگرگ بعد از گلدهی اتفاق افتد، احتمال کاهش رشد بسیار زیاد خواهد بود. خسارت ناشی از تگرگ معمولاً بصورت شکستن ساقهها، لکه های سفید روی ساقه، پارگی برگها یا لکه های تیره نامنظم در سطح برگ و خوشه ظاهر میشود. خسارتهای سرما غلات را در برابر انواع سوختگی خوشه، ساقه و برگ حساس میکند، مخصوصاً سوختگیهایی که به وسیله باکتریها و گونه های سپتوریا ایجاد میشود.

میزان خسارت ناشی از سرما در گیاهان، به عوامل چندی بستگی دارد که عبارتند از: شرایط فیزیولوژی گیاه در موقع بروز سرما، قدرت تحمل گیاه در برابر سرما و مرحله رشد گیاه. محصولات کشت شده در پاییز، قبل ا ز آنکه بتوانند یخبندان شدید را تحمل کنند، باید در درجه حرارت نزدیک به صفر درجه سانتی گراد سفت شوند. قدرت تحمل سرما و یخبندان در چاودار و گندم زیادتر از جو و یولاف است. غلات دانه ریز بعد از مرحله خوشه دهی، بخصوص در مرحله شیری شدن دانه ها، خیلی به سرما حساسند و در طی مرحله پنجه زنی کمترین حساسیت را دارند.

 

گیاهانی که با مقادیر بهینه و متعادل عناصر غذایی تغذیه و رشد می کنند، می توانند دماهای پایین را بهتر تحمل کنند و آسیب های ناشی از سرما در آن ها خیلی سریع بهبود می یابد. یک گیاه سالم نقطه یخبندان پایین تری دارد. همچنین درختانی که به طور مناسب کوددهی نشده اند، خیلی زود در پاییز برگ های خود را از دست می دهند و در بهار زودتر از موقع به شکوفه می نشینند.

 

 این مسأله موجب حساسیت بیشتر آن ها نسبت به خسارت سرما می شود. با این حال رابطه میان مواد غذایی خاص و افزایش مقاومت تا حدی مبهم است و در مقالات تناقض ها و تفاسیر ناقص زیادی وجود دارد. به طور کلی دادن کود ازته و فسفات قبل از وقوع یخبندان موجب تحریک رشد و افزایش حساسیت گیاه در برابر سرما می شود. به منظور افزایش مقاومت گیاهان، باید از به کار بردن کود ازته در اواخر تابستان یا اوایل پاییز اجتناب نمود.

 

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴