تغذیه باغات گیلاس و آلبالو

محلولپاشی بر روی شاخ و برگ درختان گیلاس و آلبالو با استفاده از سکوسترین آهن 0.1 درصد، سولفات روی 0.2 درصد در بهار به فاصله 14 روز 2 تا 3 بار. اثر تغذیه برگی گیلاس و آلبالو زمانی دیده می‌شود که نیاز غذایي رقم مورد نظر نیز در نظر گرفته شود.

گیلاس و آلبالو

گیلاس و آلبالو اولین محصولات سرد سیري هستند كه در تابستان مي‌رسند و ز مان گلدهي تا زمان رسیدن حدود 2 ماه طول می‌کشد. رشد میوه ، رشد شاخه‌ها و جوانه‌های گل و گل انگیزي همه در یك زمان اتفاق مي‌افتد و این مسئله غالبا منجر به ایجاد رقابت براي جذب مواد غذایي در فرایند تولید اندامهای گیاهی در درخت خواهد شد. میوه گیلاس نسبت به سایر میوه كوچكتر بوده و این مسئله منجر به تولید تعداد زیادی جوانه‌هاي گل می‌شود.

برای تولید میوه‌های درشت تنک دستی و شیمیایی عملی نیست بنابراین توجه به بحث تغذیه در مراحل بعد از ریزش گلبرگ‌ها تا مرحله برداشت به استثنای مرحله سفت شدن هسته بسیار مهم است. علاوه بر بحث تغذیه آبیاری منظم و کافی سبب بهبود جذب عناصر غذایی می‌شود.

نیازهای غذایی گیلاس و آلبالو

نحوه پاسخ و واکنش يك درخت به استفاده از عناصر مغذی و كودهای دامي بستگی مستقیم  به میزان عناصر غذايي موجود در درخت و سلامتي درخت در زمان كاربرد عناصر غذايي دارد. یکی از راههای تعیین عناصر غذایی کمبودهای درختان تجزیه برگ است. زمان نمونه برداری و انجام آزمون‌های تجزیه برگ حدود اواسط مرداد ماه است.

کوددهی درختان گیالاس و آلبالو

مواظبت و نگهداري از درختان گیلاس و آلبالو در سال هاي اول رشد با تامین آبیاری و تغذیه مناسب برای اجرای مدیریت صحیح باغ در سالهای آینده بسیار مهم است. ریشه‌های درختان گیلاس و آلبالو در سال‌های اول کم و کوچک هستند در نتیجه احتیاج به مواد غذایی و عناصر غذایی کم است در این دوره نهال ها نباید با تنش خشکی یا غرقابی مواجه شوند. علف‌ههای هرز حذف شوند. از مصرف زیاد ازت در تابستان جلوگیری شود. برای درختان جوان گیلاس دو بار کوددهی در هفته دوم و ششم بعد از کشت انجام می‌شود.

كوددهي با ا نواع كودهاي نیتروژن ( سولفات آمونیوم ، اوره، نیترات آمونیوم ، نیترات كلسیم) و یا استفاده از كود هاي كا مل به فر مول 10-10-10 برای درختان در این سن مناسب است.

برای درختان جوان 227 گرم کود کامل سه 10 در سه نوبت، اواخر زمستان، اوایل فصل رشد و اواخر فصل رشد با فاصله 15 تا 20 سانتی‌متر از تنه درخت استفاده شود.

توصیه‌های کودی برای درختان گیالاس و آلبالو به بافت خاک منطقه بستگی دارد برای مثال خاک‌های سبک و شنی نیاز بیشتری به کودهای آلی و شیمیایی دارند.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی 
 

روش‌های کوددهی گیلاس و آلبالو

بهترین ترکیب کودی شامل 80 کیلوگرم ازت، 70 کیلوگرم فسفر و 120 کیلوگرم پتاس در هکتار است. مصرف کودهای فسفر و پتاسیم در اواخر پاییز تا اواسط زمستان به همراه کود دامی پوسیده در چالکود است و کودهای ازته بعد از شروع فصل رشد در بهار مصرف می‌شود.

محلولپاشی بر روی شاخ و برگ درختان گیلاس و آلبالو با استفاده از سکوسترین آهن 0.1 درصد، سولفات روی 0.2 درصد در بهار به فاصله 14 روز 2 تا 3 بار. اثر تغذیه برگی گیلاس و آلبالو زمانی دیده می‌شود که نیاز غذایي رقم مورد نظر نیز در نظر گرفته شود.

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

منبع

  تغـذيه درخـتان گيـلاس و آلبـالو، 1387، ناصـر بوذري، ميــترا ميـرعبدالباقي

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی 

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷