درباره ما

درباره ما

گسترش روز افزون زیر ساخت های ارائه خدمات فناوری اطلاعات ، فرصتی را جهت افزایش بهره وری و تاثیرگذاری مستقیم بر شاخص های اقتصادی در تمامی زمینه های صنعتی،اقتصادی،علمی و ...  فراهم نموده است.

امداد کشاورز با هدف قراردادن فعالان  صنعت کشاورزی و ارائه محتوای کاربردی به آنان ضمن آموزش، به کانالی جهت هدایت کشاورزان به سمت افزایش بهره وری تبدیل شده است و تنها ارائه دهنده خدمات کشاورزی از طریق بسترهای تلفن همراه، مرکز مشاوره تلفنی، وبسایت و شبکه های اجتماعی می باشد.