روش‌های مختلف آبیاری زمین‌های کشاورزی

در این مقاله روش‌های مختلف آبیاری سنتی و مدرن معرفی شده است.

روش‌های مختلف آبیاری زمین‌های کشاورزی

 آبیاری سطحی

این نوع آبیاری بسیار ساده و ارزان است ولی به دلیل هدر رفتن بالای آب و کمبود منابع آب‌های سطحی و زیر‌زمینی سالهاست که مورد توجه نیست. البته این روش کمی جدیدتر شد و به جای نهر، آب در لوله با دریچه قابل تنظیم حرکت می‌کند. انواع آبیاری‌های سطحی:

-         آبیاری کرتی

-         آبیاری نواری

-         آبیاری شیاری


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵