روش های کشت و آبیاری کلزا

روش کاشت و آبیاری مزرعه در محصولی مانند کلزا که دارای بذور کوچک و نسبتا ریز می باشد اهمیت زیادی دارد و یکنواختی سبز شدن ، استقرار گیاهان ، رشد پاییزه و مقاومت به سرما در مزرعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت بر عملکرد مزرعه موثر خواهد بود . کلزا را می توان به روش جوی و پشته ای و یا به صورت مسطح و بر روی زمین صاف کشت کرد که هرکدام از این روش ها دارای کاربرد و ویژگی های مخصوص به خود می باشند .

روش کاشت و آبیاری مزرعه در محصولی مانند کلزا که دارای بذور کوچک و نسبتا ریز می باشد اهمیت زیادی دارد و یکنواختی سبز شدن ، استقرار گیاهان ، رشد پاییزه و مقاومت به سرما در مزرعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت بر عملکرد مزرعه موثر خواهد بود .

کلزا را می توان به روش جوی و پشته ای و یا به صورت مسطح و بر روی زمین صاف کشت کرد که هرکدام از این روش ها دارای کاربرد و ویژگی های مخصوص به خود می باشند .

روش کشت جوی و پشته ای

روش کشت جوی پشته ای در موارد زیر توصیه می شود :

۱- در مزارعی که آبیاری به صورت سطحی انجام می شود روش کشت جوی و پشته مطلوب ترین روش است . در این روش کشت بصورت جوی و پشته و با کارنده های خطی سه ردیفه یا چهار ردیفه غلات انجام می شود که توصیه می شود برای کشت کلزا با کارنده های سه ردیفه یا چهار ردیفه غلات انجام می شود . بر روی هر پشته دو خط کشت با فاصله حدود ۱۵ سانتی متر کشت می شود . فاصله مرکز تا مرکز پشته ها از یکدیگر حدود ۶۰ سانتی متر است .

۲- در خاک های رسی و سنگین : از آنجاییکه در این روش بذور ر روی پشته ها قرار می گیرند و آب درون جویچه ها جریان دارد ، بنابراین احتمال تشکیل سله در سطح خاک وجود نداشته و بذور ریز کلزا به راحتی جوانه زده و سبز می شوند . در این روش ارتفاع آب در داخل جوی حداقل ۲ تا ۳ سانتی متر زیر محل قرار گرفتن بذر است و آب از طریق انتشار به ناحیه بذر و سطح پشته می رسد .

روش کشت مسطح

در روش کشت به صورت جوی و پشته ای ، بخشی از سطح زمین به جویچه های آبیاری اختصاص می یابد و بوته های کلزا فقط در روی پشته ها قرار می گیرند . در این وضعیت بیش از نیمی از سطح زمین خالی از کشت است و خطوط کشت کلزا در روی پشته ها و در نزدیکی یکدیگر متمرکز شده اند که باعث افزایش رقابت بین بوته ها می شود .

گسترش سیستم های آبیاری بارانی امکان کشت کلزا در روی زمین صاف و بدون ایجاد جوی و پشته را فراهم آورده است . کشت مسطح کلزا فقط در صورت استفاده از سیستم آبیاری بارانی توصیه می شود .

آبیاری قطره ای کلزا

با توجه به نتایج تحقیقی در همدان آبیاری تیپ نسبت به آبیاری سطحی باعث کاهش ۴۶ درصدی در آب مصرفی و افزایش ۸۱ درصدی در کارایی مصرف آب در زراعت کلزا می ­شود .  در سیستم تیپ چون دور آبیاری کوتاه و معمولا سه روزه می‌­باشد ، بیشتر برای مزارعی کاربرد دارد که منبع تامین آب مشترک نبوده و زارع بتواند به راحتی برای آبیاری مزرعه برنامه ریزی نماید . در چاه­هایی که مالکیت آن­ ها به ­صورت اشتراکی بوده و آب حداقل بعد از یک هفته یا بیشتر در اختیار هر زارع قرار می‌ گیرد ، استفاده از سیستم آبیاری تیپ به­ دلیل دور آبیاری کوتاه مشکل بوده و زارعین ترجیح می­ دهند که از سیستم­های آبیاری دیگر استفاده نمایند . بنابراین ، استفاده از سیستم آبیاری تیپ در مزارعی که دارای مدیریت واحد بوده و به­ صورت اشتراکی نیستند دارای بهره‌ وری بیشتری می ‌باشد .

منبع : تیم تولید محتوا صنعت یار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳