زردآلو

درخت زردآلو برای هزاران سال در دامنه های کوه ها در آسیا و حداقل برای دو هزار سال در اروپا رشد کرده است. گونه زردآلو متعلق به جنس Prunus می باشد. گونه زردآلو به منطقه جغرافیایی وسیعی تعلق دارد.

مقدمه

درخت زردآلو برای هزاران سال در دامنه های کوه ها در آسیا و حداقل برای دو هزار سال در اروپا رشد کرده است. گونه زردآلو متعلق به جنس Prunus می باشد. گونه زردآلو به منطقه جغرافیایی وسیعی تعلق دارد.

در حفاری های باستان شناسی در منطقه گارنی (Garni) در ارمنستان دانه زردآلو پیدا شده است. با وجود تعداد زیاد گونه های زردآلو که در ارمنستان می رویند (حدود 50 گونه)، تصور می رود که منشا زردآلو در ارمنستان باشد. اما بر طبق اظهارات واویلوف مبدا پیدایش زردآلو منطقه ای از چین است و اهلی شدن زردآلو نیز در آن منطقه صورت گرفته است   .

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

ارقام زردآلو

زردآلو نادری، قیسی، قرمز شاهرود، جهانگیری، شیپلی زودرس، رکسانا، ویکات، هارکات، هاروچم، تیلتون، مورپارک، رویال، شکرپاره و ... .

مشخصات ظاهری

این درخت دارای برگ های خزان کننده به شکل قلب نوک تیز و به رنگ سبز روشن مایل به زرد می‌باشد و جوانه های زردآلو نسبت به جوانه های سایر دانه‌دارها کوچکتر است٬ برگ های انتهایی نیز به رنگ قرمز دیده می شوند که یک مشخصه برای شناسایی این درخت است.

شکوفه‌های زردآلو درشت٬ تک گله و دارای دنباله دراز هستند و به رنگ سفید متمایل به قرمز است٬ این درخت دارای گل های مذکر و مونث است. میوه آن گوشتی و زرد رنگ ، با طعمی مطبوع و شیرین بوده و در اواسط تابستان می رسد و به همین دلیل به آن طلای تابستان نیز می‌گویند٬ لازم به ذکر است که میوه درخت زردآلو بیشتر روی شاخه های یک ساله قوی دیده می شود.

مطالعه مطالب بیشتر درباره کاشت زردآلو

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

نیاز سرمایی زردآلو

نیازسرمایی زردآلو کمتر ازهلو بوده و برای خاتمه استراحت جوانه ها به 300-900 ساعت دمای زیر 7 درجه سانتی گراد نیازدارد. زمستان های نسبتا سرد و تابستان های گرم و خشک برای رشد و بار وری زردآلو مناسب است. استفاده از پیوند در پرورش درختان یک عمل کاملا جدید است و این نشان می دهد که تعدادی از ارقام قدیمی هنوز هم در کشور های اروپایی وجود دارند. علی رقم تفرق صفات آن ها به یکی از ویژگی های مهم ارقام قدیمی زرد آلو سازگاری قابل توجهشان با محیط بومی آن ها است. به این دلیل اغلب ارقامی که از کشورهای دیگر وارد می گردند پرورششان موفقیت آمیز نمی باشد . از این رو تولید زرد آلو در دنیا بر اساس تعداد کمی از ارقام پیوندی انجام می گیرد.

آب و هوا مناسب کاشت زردآلو

این درخت در هوای معتدل گرم بهتر از نقاط دیگر رشد می‌کند در نقاط سرد باید آن را در مقابل آفتاب کاشت. در زمین های قابل نفوذ و گرم، بهتر از زمین های رسی و مرطوب رشد کرده و محصول می‌دهد.

انتخاب رقم مناسب زردآلو

با توجه به اقلیم و مناطق مورد نظر ارقام مناسب انتخاب می شوند.

فاصله کاشت درختان

معمولا 6*5 و تراکم 333 درخت در هکتار است.

هرس در زردآلو

در هنگام کاشت نهال جوان، شاخه اصلی از ارتفاع حدود ۷۰ سانتیمتری بالای سطح خاک بریده می شود و ۵-۳ شاخه اصلی که البته فواصل مناسبی از یکدیگر دارند و در اطراف تاج درخت پراکنده هستند نگهداری می شوند. این شاخه ها در اصل چهارچوب اصلی درخت را در آینده تشکیل می دهند. این شاخه ها نیز تا حدود یک سوم ارتفاعی که دارند سرزنی می شوند و حدود دو سوم آنها باقی می ماند البته در صورت لزوم می توان این مقادیر را کاهش و یا افزایش داد. در سال دوم، سوم و چهارم هرس این درختان شامل کم کردن شاخه هایی که موجب شلوغ  شدن تاج درخت و همچنین قطع کردن و کوتاه کردن شاخه هایی است که با هم اصطکاک دارند.

آبیاری درخت زردآلو

اگر در منطقه ای که زندگی می کنید ریزش باران کم است می بایست حداکثر 10 روز یکبار نسبت به آبیاری گیاهان اقدام کرد. بعد از آبیاری نیز بهتر است که رطوبت تا عمق حدود 180 سانتی متری خاک نفوذ کند زیرا بیشترین حجم ریشه های درخت در این عمق از خاک قرار دارند. توجه کنید که خیس بودن همیشگی خاک و آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی و خفگی ریشه ها، زرد شدن و ریزش برگ ها و عدم گلدهی مناسب این گیاهان خواهد شد.

کوددهی زردآلو

با توجه به این که اکثر خاک های تحت کشت زردآلو آهکی-  شنی بوده است، مدیریت صحیح کودها یکی از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت و بهبودخواص کیفی میوه زردآلو است. در میان عناصر غذایی پتاسیم، کلسیم، روی و بر در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت زردآلو نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

آفات درخت زرد آلو

سوسک کاپنودیس (Capnodis tenebrionis

لارو این سوسک در ریشه های سطحی زرد آلو دالان ایجاد نموده و درخت را از بین می برد. تهاجم این آفت به درختان در سال های که درختان از خشکی ( کم آبی ) رنج می برند بیشتر است. برخی از باغداران تصور می کنند که پایه بادام تلخ تا حدودی مقاومت دارد. این حشره را می توان با خیساندن یا پودر پاشی طوقه درختان و نزدیک سطح خاک با، سم لیندین ، در فصل رشد کنترل نمود.

بیماری های زردآلو

گموز باکتریایی یا شانکر باکتریایی  

کلیه  درختان بیمار چهار بار سمپاشی شوند. دفعه اول: موقع ریزش برگ های درختان در پاییز، دفعه دوم: اواخر زمستان تا اوایل بهار پیش از شکفتن جوانه ها وقبل از باز شدن گل ها با مخلوط بر دوی 2/1 درصد، دفعه سوم: بعد از ریزش کامل گلبرگ ها ودفعه چهارم : بعد از تشکیل میوه ها با مخلوط بر دوی رقیق. درسمپاشی های سوم وچهارم می توان از قارچ کش های آماده مسی مانند اکسی کلرورمس وغیره به نسبت های توصیه شده استفاده نمود. اگر مایع بردوی غلیظ (2/1 درصد) در بهار برای سمپاشی به کار رود، گیاه سوزی ایجاد می شود.

برداشت زردآلو

بهترین روش برای تعیین زمان برداشت محصول زردآلو، تعیین تعداد روز مناسب بعد از تمام گل و محاسبه درجه ساعت واحد حرارتی می باشد، اما برای این منظور این شاخص ها باید برای هر رقم به طور جداگانه محاسبه شوند.

مطالعه مطالب بیشتر درباره کاشت زردآلو

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز