سنبل

سنبل COMMON HYACINTH نام علمی: HYACINTHUS ORIENTALIS خانواده: مارچوبه- ASPARAGACEAE 

COMMON HYACINTH  سنبل

نام علمی: HYACINTHUS ORIENTALIS

خانواده: مارچوبهASPARAGACEAE  

بومی منطقه: جنوب غربی آسیا ، جنوب و مرکز ترکیه ، شمال غرب سوریه ، لبنان و شمال فلسطین اشغالی

 

نیازها

 

دما

مقاوم به سرما – گیاه را باید تا حد امکان خنک نگه داشت ، مگر آنکه بخواهیم گلدهی را جلو بیندازیم که در آنصورت پیازها به تیمارهای خاص گرما و سپس سرما نیاز دارند. به طور معمول برای نمو جوانه های گل، پیازها را به مدت 7 هفته در دماهای بین 25- 20درجه قرار می دهیم. سپس تا زمان کاشت پیاز در پاییز آن ها را در دمای 10درجه انبار می کنیم. پس از تشکیل جوانه ی گل در داخل پیاز ، تیمار سرما صورت می گیرد. دوره ی تاریکی و سرما در دمای4  درجه  به مدت6-10  هفته انجام می شود. عمل فورسه کردن فقط یک بار بر روی هر پیاز اعمال می شود. پس از گلدهی هر چه دمای محیط خنکتر باشد گلها طولانی تر خواهند ماند.

 

رطوبت

نیازی به رطوبت هوا نیست.

 

مکان

برای رنگ گرفتن غنچه ها نور کافی مورد نیاز است . پس از کامل شدن گل می توان در هر مکانی از منزل به عنوان گیاه آپارتمانی موقت قرار داد.

 

آبیاری و تغذیه

ریشه ها هیچگاه نباید خشک شوند. کوددهی لازم نیست مگر آنکه بخواهیم پیازها را برای کاشت در باغچه نگهداریم.

 

مراقبت

سنبل به عنوان یک گیاه آپارتمانی کوتاه مدت محسوب می شود. اگر بخواهیم پس از گلدهی پیازها را در باغچه بکاریم ، باید تا زمان خشک شدن برگها به آبیاری و کوددهی منظم ادامه دهیم . در این مرحله ابتدا آنها را در یک شاسی باغبانی قرار می دهیم تا به شرایط بیرون عادت کنند، سپس در باغچه می کاریم. خاک مناسب ترکیبی مساوی از کمپوست یا تورب ( پیت ) و ماسه می باشد و PH باید6-7 باشد.

 

 تکثیر

کاشت پیازچه های تشکیل شده به عنوان گیاه آپارتمانی عملی نیست . 4-3  سال طول می کشد تا پیازچه ها به اندازه کافی برسند، در نتیجه بهتر است هر سال پیاز های تازه خریداری شوند.