مبارزه با آفات پنبه

پنبه با نام علمی Gossypium herbaceum گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری است و یکی از گیاهان مهم در صنعت نساجی، تهیه روغن و تغذیه دام است.

آفات پنبه

برای مبارزه با آفت پنبه چه کنم؟

کشت گیاه پنبه 

کنه تارتن پنبه

کنترل: استفاده از سمومی مانند پروپارژیت(اومایت) 57% مقدار 1.5 لیتر در هکتار، تترادیفون(تدیون) 4 لیتر در هکتار و فن پروپاترین(دانیتول) با نظر کارشناس مصرف شود. در تیر ماه با مشاهده 3 تا 5 کنه در پشت برگ‌ها سمپاشی شود. زمان سمپاشی ابتدای صبح و به شکلی انجام شود که سراسر گیاه را بپوشاند.

;ki jhvjk
کنه تارتن

کرم قوزه پنبه

کنترل: استفاده از تله فرمونی برای تعیین زمان مبارزه، و زنبور تریکوگراما یا براکون برای مبارزه بیولوژیک. همچنین با نظر کارشناس یکی از سموم کواکرون 2.5 لیتر در هکتار، آوانت 200 تا 250 میلی لیتر و لاروین مقدار 1 کیلو در هکتار استفاده شود.

کرم قوزه پنبه
کرم قوزه

کرم طوقه بر(آگروتیس)

کنترل: با استفاده از تله فرمونی زمان مبارزه را تعیین کنید. در اوایل رشد گیاه که همزمان با خارج شدن لارو از تخم است از دیازینون 60% به مقدار 2 لیتر در هکتار استفاده شود.

کرم طوقه برطوقه بر

پروانه برگخوار کارادرینا و پروانه گاما

کنترل: استفاده از سم سایپرمترین 175 میلی لیتر در هکتار، همچنین انجام مبارزه در پاییز و زمستان نتیجه بهتری دارد.

کارادرینا
کارادرینا

کرم خار دار پنبه

کنترل: از تله‌های فرمونی برای ردیابی و تعیین زمان مبارزه استفاده می‌شود. از بین بردن علف هرز گاو پنبه، رعایت موازین قرنطینه‌ای. مناطق شایع داشتن این آفت: استان های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، قم، سمنان، کرمانشاه و خراسان رضوی.

کرم خاردار
کرم خاردار

مینوز برگ پنبه

کنترل: استفاده از سم کلرپیریفوس(دورسپان) 40.8% مقدار 2 تا 2.5 لیتر در هکتار با مشورت کارشناس استفاده شود.

مینوزمینوز

پرودنیا(برگخوار مصری)

کنترل: برای ردیابی و تشخیص زمان مبارزه از تله‌های فرمونی استفاده شود. از سم دلتامترین(دسیس) 2.5% به مقدار 750 میلی لیتر در هکتار و فوزالن 35% مقدار 2 لیتر در هکتار با نظر کارشناس استفاده شود.

پرودنیا
پرودنیا

تریپس پنبه

کنترل: استفاده از سم متاسیستوکس 25% مقدار 0.5 تا 1 لیتر در هکتار، دیمتوات(روگر) 40% مقدار 1 در هزار، کنفیدور 70%  مقدار 5 در هزار.

تریپس

سنک تخم پنبه، سن سبز پنبه

کنترل: بهترین سم برای سن سبز پنبه سمومی مثل متاسیستوکس 25% مقدار 1 لیتر و کنفیدور 35% مقدار 0.25 لیتر در هکتار

بهترین زمان مبارزه با سنک قوزه پنبه در تیرماه همزمان با ورود سنک و تشکیل غنچه و قوزه است.

سنک پنبه

شته‌های پنبه/بهترین سم برای شته پنبه

مبارزه بیولوژیک با استفاده از حشراتی مانند بالتوری و استفاده از سمومی مانند کنفیدور 35% مقدار 250 میلی لیتر در هکتار، متاسیستوکس 25% مقدار 1 لیتر در هکتار با نظر کارشناس.

شته

عسلک پنبه و توتون/بهترین سم برای عسلک پنبه

یکی از راهکارهای مبارزه و کنترل این آفت عدم کشت سبزیجات در مجاورت مزارع پنبه است. استفاده از آدمیرال 10% به مقدار 0.75 لیتر در هکتار.

عسلک

دستورالعمل کشت پنبه

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز
سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس سعیده نوربخش، حمیده صحرائیان


منبع : سازمان حفظ نباتات کشور
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸