مبارزه با سفیدک پودری چغندر قند

سفيدك پودري يكي از مهم ترين بيماري هاي چغندر قند در ايران مي باشد که هرساله موجب وارد آمدن خسارات كمي و كيفي فراوان به كشت و توليد اين محصول مي گردد. اين بيماري گاهي با نام هاي سفيدك حقيقي و سفيدك سطحي نيز شناخته مي شود. عامل اين بيماري قارچ Erysiphe betae می باشد.

چکیده

سفيدك پودري يكي از مهم  ترين بيماري هاي چغندر قند در ايران مي باشد که هرساله موجب وارد آمدن خسارات كمي و كيفي فراوان به كشت و توليد اين محصول مي گردد. اين بيماري گاهي با نام هاي سفيدك حقيقي و سفيدك سطحي نيز شناخته مي شود. عامل اين بيماري قارچ Erysiphe betae  می باشد.

دستور العمل مبارزه

سموم قارچ كش قابل توصيه و ميزان مصرف:

1- سولفور(گوگرد وتابل 80%) به ميزان 11 كيلوگرم در هكتار.

 

2- قارچ كش اوپوس (اپوكسي كونازول) به ميزان 1 ليتر در هكتار.

 

3-  قارچ كش اميننت (تترا كونازول) به ميزان 0.8 لیتر در هکتار

 

در صورت در دسترس نبودن قارچ كش هاي فوق مي توان از سموم قارچ كش كاليكسين(تري دمورف) به ميزان 0.75 ليتر در هكتار و دينوكاپ به ميزان 1 كيلو گرم در هكتار نيز استفاده نمود.

 

زمان شروع سم پاشي

بهترين زمان براي شروع سم پاشي و استفاده از قارچ كش ها، مشاهده اولين علايم آلودگي كه معمولا اوايل تير ماه به بعد رخ مي دهد مي باشد. جهت اطمينان بيشتر در مورد سمومي چون كاليكسين و دينو كاپ مي توان حتي قبل از مشاهده علايم اقدام به سم پاشي نمود.

 

تعداد دفعات سم پاشي

در صورت موثر نبودن سم پاشي اول و بروز علايم جديد مي توان به فاصله 15 الی 20 روز بعد از سم پاشی اول مبارزه شیمیایی را تا حداکثر 2بار تکرار نمود.

شرايط آب و هوايي مناسب جهت سم پاشي موثر: توصيه مي گردد كه جهت جلوگيري از گياه سوزي

احتمالي قارچ كش سولفور (گوكرد وتابل) سم پاشي در هواي گرم صورت نگيرد. همچنين، وزش باد نيز مي تواند تاثير منفي بر سرعت و كيفيت سم پاشي داشته باشد. شايد بهترين موقع سم پاشي اوايل صبح در يك شرايط نسبتا خنك و بدون باد باشد.

 

 


منبع : موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰