مبانی هرس درختان پسته

به طورکلی از اهداف اصلی هرس در درختان پسته می توان به محدود کردن اندازه درخت متناسب با فواصل بین ردیف و فاصله روی ردیف، تشکیل شاخه های میوه دهنده جدید و بهبود نفوذ نور در شاخه ها، اشاره کرد. هرس در سلامتی و افزایش عمر درختان موثر بوده و باعث کاهش سال آوری می شود.

به طورکلی از اهداف اصلی هرس در درختان پسته می توان به محدود کردن اندازه درخت متناسب با فواصل بین ردیف و فاصله روی ردیف، تشکیل شاخه های میوه دهنده جدید و بهبود نفوذ نور در شاخه ها، اشاره کرد. 
هرس در سلامتی و افزایش عمر درختان موثر بوده و باعث کاهش سال آوری می شود. 

اثرات مطلوب هرس سالیانه، فقط زمانی بروزمی کند که دیگر عملیات باغی مثل آبیاری، کود دهی و کنترل آفات بخوبی انجام شود. 

هرس درختان پسته

با توجه به سن درخت به دو شكل هرس فرم دهی و هرس باردهی انجام میشود.
 هدف از هرس فرم دهی ايجاد اسكلت قوي و محكم، شكل مناسب و مورد نظر، تحريك رشد شاخه هاي مناسب براي ايجاد تاج متراكم و افزايش ميزان رشد شاخه هاي باقیمانده مي باشد. 
مراحل انجام هرس فرم، بايد از اولين فصل خواب نهال كاشته شده در باغ آغاز و در فصل خواب پنجم تكميل شده باشد. 
هرس باردهي به كليه عملياتي گفته می شود كه در دوره خواب زمستانه بر روي درختان بارده و به منظور قطع قسمتي يا تمام شاخه يك درخت انجام مي شود. 
هدف از هرس باردهی تحت تاثير قرار دادن و هدايت نحوه رشد و باروري گياه مي باشد. 

در هرس باردهي درختان پسته دو روش بكار گرفته مي شود
 1- هرس سربرداري:
 که به معنی قطع قسمتي از سر يا انتهاي فوقاني بازو، شاخه و سرشاخه هاي درخت می باشد. 
در هرس سربرداری حفظ حداقل یک جوانه رویشی در بالای جوانه گل مهم است. 
این هرس باعث جلوگیری از رشد بیشتر رویشی و ثمردهی بالا در سال بعد می شود. 

با توجه به اینکه در ایران هرس درختان پسته بصورت دستی انجام می شود لذا اصلی ترین نکته در این هرس برای کارگران، دانستن اختلاف بین جوانه گل و جوانه رویشی است.

 2- هرس تنك شاخه:
 که به معنی بيخ بركردن شاخه از انتهاي تحتاني است و برای کاهش تراکم شاخه ها ی داخل تاج درخت استفاده می شود.
 اين نوع هرس باعث تسهيل نفوذ نور خورشيد و جلوگيري از ايجاد سايه در درخت شده، رشد شاخه هاي مثمره مركزي را تسريع کرده و باعث افزایش توليد ميوه مي شود. 

ضمن آنکه رشد عرضي درخت در بين رديفها را محدود می کند. 
اين روش هرس تاثير زيادي در تقويت و تحريك رشد رويشي جانبي مثل هرس سربرداري ندارد. جهت محدود نگهداشتن اندازه درخت، انجام هرس سربرداري وتنك شاخه بصورت ساليانه الزامي است.
درخت پسته را همانند ساير درختان ميوه سردسيري همه ساله در زمستان و هنگام خواب گياه هرس مي نمايند. 
هرس زمستانه باعث ضعف كمتر و تقويت بيشتر جوانه هاي باقي مانده درخت مي شود.

 عمليات هرس بايستي پس از ريزش برگ (خزان) و قبل از متورم شدن جوانه ها در اواخر زمستان انجام و به اتمام برسد. 

در آمریکا، باغداران پسته از روش مکانیکی برای هرس استفاده می کنند.

هرس مکانیکی سریع و کم هزینه است و مساحت زیادی را می توان با استفاده از ماشین در زمان کوتاه هرس کرد. 

ماشین هرس دارای تعدادی باند دوار است که در ارتفاع یا عرض خاصی تنظیم می شوند. 

بررسی های انجام شده در آمریکا نشان داده است که اختلافی در میزان محصول در هرس مکانیکی و هرس دستی وجود ندارد 

چون اگرچه در هرس مکانیکی جوانه گل بیشتری حذف می شود اما با افزایش تعداد پسته در خوشه و درشت تر شدن میوه ها، این نقیصه جبران می شود. 

امداد کشاورز، اپلیکیشن کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره رایگان کشاورزی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶