معرفی بیماری سفیدک

بیماری سفیدک محصولات مختلف از محصولات باغبانی تا غلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث کم شدن بازار پسندی و عملکرد در هکتار و جلوگیری از رشد گیاهان می‌شود.

سفیدک حقیقی یا پودری گندم و جو

علائم بیماری سفیدک گندم

 یکی از مهم ترین بیماری های قارچی گندم وجو است. در روی سطح برگ‌ها پوشش سفید متمایل به خاکستری دیده می‌شود، گاهی به نارنجی یا زرد هم متمایل می‌شود و روی آن لکه‌های قهوه‌ای بوجود می‌آید و پایین بوته‌ها حالت سوخته پیدا می‌کنند.

مبارزه

استفاده از ارقام مقاوم و عدم استفاده زیاد از کودهای ازته و مصرف بیشتر کودهای فسفره و پتاسه- دور آبیاری مناسب- از بین برون بقایای محصول سال قبل

استفاده از سموم گوگردی یا پودر گوگرد به نسبت 3 تا 4 در هزار

استفاده از سم پروپیکونازول به مقدار 0.5 لیتر در هکتار

 

بیماری سفیدک گندم

بیماری سفیدک گندم

سفیدک پودری یا حقیقی انگور

بیماری سفیدک انگور یکی از بیماری‌های مهم و شایع موکاری است. از جمله خساراتی که سفیدک به انگور وارد می‌کند کم شدن بازار پسندی و عملکرد در هکتار و جلوگیری از رشد درخت است.

بیماری سفیدک انگور

سفیدک داخلی یا دروغی مو

علائم

روی همه اندام‌های گیاه شامل برگ، پیچک، گل و میوه علائم بیماری دیده می‌شود. مشخص‌ترین علامت این بیماری تشکیل لکه‌های رنگ پریده با پوشش آردی سفید روی برگ است. روی ساقه‌ها در اول فصل لکه‌های قهوه‌ای دیده می‌شود.

مبارزه

سوزاندن شاخه‌های آلوده شده در زمستان، کندن و سوزاندن پوسته‌های آلوده شده تنه، گردپاشی موستان با گل گوگرد در سه نوبت 15 کیلوگرم قبل از باز شدن جوانه‌ها، 30 کیلوگرم قبل از گل کردن و 45 کیلوگرم در زمان تشکیل غوره‌ها. استفاده از قارچکش‌های پنکونازول و هگزاکونازول برای سفیدک سطحی و کاربرد زینب و مانب در سفیدک دروغین یا داخلی.

بیماری سفیدک

سفیدک دروغی خیار

زمستان گذرانی این قارچ در خاک می‌باشد و اسپورهای ایجاد کننده بیماری در پشت برگ‌ها وجود دارد بوسیله باد و باران منتقل می‌شود. سفیدک دروغین یا کرکی خیار یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گلخانه‌ای خیار بخصوص در محیط‌های گرم و مرطوب است.


بیماری سفیدک داخلی

علائم

ابتدا روی برگ‌ها لکه‌های زاویه دار رنگ پریده ایجاد می‌شود که به تدریج قهوه‌ای و خشک می‌شود و در پشت برگ‌ها لکه‌های خاکستری مایل به بنفش دیده می‌شود.

مبارزه

جمع‌آوری و سوزاندن بقایای بوته‌های خیار، تهویه گلخانه‌ها و کاهش گرما و رطوبت، سم‌پاشی با قارچ‌کش‌هایی مانند ریدومیل ام زد به مقدار 2.5 در هزار بلافاصله بعد از دیده شدن اولین علائم و تکرار آن بعد از 10 روز و طی کردن دوره کارنس 4 هفته قبل از برداشت.

 

 

 

 

 

 

 


منبع : سفیدک دروغی خیار، سفیدک حقیقی گندم و جو، سفیدک حقیقی مو، دکتر ابراهیم بهداد
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵