معرفی و شرایط مناسب کشت خرمالو

خرمالو با نام علمی Diospyro kaki از خانواده Ebenaceae و گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری است. گلهای زرد مایل به سفید دارد، برخی ارقام با گرده افشانی و برخی بدون گرده افشانی قادر به تولید میوه هستند. مقاومت به سرمای آن حدود منفی 15 درجه است و برای رشد به دمای 16 تا 22 درجه نیاز دارد.

معرفی گیاه خرمالو

خرمالو با نام علمی Diospyro kaki از خانواده Ebenaceae و گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری است. گلهای زرد مایل به سفید دارد و هم با گرده افشانی و هم بدون گرده افشانی قادر به تولید میوه است. مقاومت به سرمای ان حدود منفی 15 درجه است و برای رشد به دمای 16 تا 22 درجه نیاز دارد.

خاک

خاک مطلوب باید دارای بافت متوسط شنی لومی با زه‌کشی باشد و اگر در خاک‌های سنگین رشد کند گل‌ها ریزش می‌کنند. حداقل عمق سطح ایستابی 1 متر و پایین‌تر باشد.

فاصله کشت بسته به نوع رقم و ارتفاع تعیین می‌شود در ارقام پاکوتاه 5 در 2.5 و در ارقام نیمه پابلند 5 در 3 و ارقام پابلند 6 در 5 مناسب است.

تغذیه

مانند سایر درختان میوه نیاز به همه کودها دارند، کودهای فسفر و پتاسیم در زمستان و کودهای ازته در بهار و سه نوبت به شکل تدریجی مصرف می‌شود. کمبود عناصر غذایی در درختان خرمالو سبب کمرنگ شدن برگ ها و کوتاه شدن شاخه‌های تازه تولید شده می‌شود. رشد شاخساره کمتر از 30 سانتی‌متر در سال نشان دهنده نیاز کودی درختان است. وجود پتاسیم در طعم و مقدار قند میوه و همچنین اندازه نهایی میوه تاثیر مثبت دارد. کمبود نیتروژن سبب کاهش رشد شاخساره، تشکیل نشدن جوانه های بارور و کوچک ماندن میوه‌ها می‌شود، ضمن اینکه کوددهی بیش از حد درختان خرمالو با نیتروژن به ریزش میوه ها منجر می‌شود.

نیاز آبی

نیاز آبی خرمالو بخصوص در فصل تابستان بالا هست و اگر تحت تنش آبی قرار بگیرد اندازه میوه و دانه کوچک می‌شود. آبیاری در 2 سال اول خیلی مهم است و باید در مقادیر و فواصل کم انجام شود تا آب در پای درخت جمع نشود و باعث پژمردگی نشود. درختان خرمالو دوره‌های کوتاه خشکی را به خوبی تحمل می‌کنند، اما در شرایط آبیاری منظم میوه‌های بزرگتر و با کیفیت تری تولید می‌کنند. دوره‌های طولانی خشکی سبب ریزش میوه ها و برگ‌های درخت می‌شود، ریزش برگ‌های درخت در چنین شرایطی آفتاب سوختگی میوه‌های باقیمانده را موجب می‌شود.

تا زمانی که شوری زیاد نباشد درختان خرمالو دامنه گسترده‌ای از خاک را تحمل می‌کنند، اما بهترین خاک برای این درختان خاک‌های لومی عمیق با زهکشی مناسب می‌باشد. بهترین pH برای خرمالو بین 6.5 تا 7.5 می‌باشد.

ارقام گونه‌ Kaki

فویو

جیرو

هاشیا

گونه لوتوس

گونه ویرجینیا

هرس

هرس خرمالو محدود به هرس فرم اولیه است، در سال‌های بعد از جاجایی هرس فقط به حذف شاخه‌های زائد محدود می‌شود. هرس فرم هم به این صورت است که درخت از ارتفاع 120 سانتی‌متری سربرداری شده و سه تا چهار شاخه به فواصل مناسب نگه داشته می‌شود. 

برداشت

خرمالو از 3 سالگی شروع به تولید محصول و از 7 سالگی محصول اقتصادی تولید می‌کند. چیدن خرمالو زمانی است که هنوز سفت است و با کاسبرگ جدا می‌شود.

منبع

پرورش خرمالو، شهرام کریمی، نجم الدین شفیقی، حمید منشی زاده، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی

سایت شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی مرجع


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱