پوشش گل خانه

مهمترین ویژگی پوشش گلخانه این است که بیشترین مقدار نور و حرارت آفتاب را از خود عبور داده و به گیاه برساند. در هیچ یک از انواع  پوشش­ها، انتقال نور و حرارت صد درصد نیست، زیرا در هر حال مقداری از نور، منعکس شده و یا جذب پوشش می گردد

مهمترین ویژگی پوشش گلخانه این است که بیشترین مقدار نور و حرارت آفتاب را از خود عبور داده و به گیاه برساند. در هیچ یک از انواع  پوشش­ها، انتقال نور و حرارت صد درصد نیست، زیرا در هر حال مقداری از نور، منعکس شده و یا جذب پوشش می گردد. بین پوشش­های مختلف، شیشه از نظر عبور نور مقام اول را دارد و پوشش پلاستیکی بعد از شیشه در مقام دوم قرار می­گیرد.

 

پوشش شیشه ای

کیفیت و مرغوبیت شیشه و نیز ابعاد آن، در میزان عبور نور تأثیر دارد. هر چه درصد آهن شیشهبیشتر باشد، شیشه کدرتر شده و میزان نور کمتری را از خود عبور می­دهد. قطعات بزرگتر شیشه از نظر عبور نور بهتر از قطعات کوچک هستند، چرا که به قاب آهنی یا چوب کمتری نیاز دارند و سایه اندازی کمتری در گلخانه انجام می شود.  با این حال، شیشه­های بزرگ در برابر برف وباد، مقاومتکمتری داشته و زودتر می­شکنند. درز بین شیشه­ها و قالب­های فلزی اکثراً مقداری هواراازخود عبور می­دهند، به همین دلیل پوشش شیشه­ای دائماً تهویه مختصری در گلخانه ایجادنموده و به علت خارج کردن رطوبت اضافی، کمتر از پوشش پلاستیکی عرق می­کند.