چرا آزمایش خاک باید انجام شود؟

آزمون خاك اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ، وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد.

آزمون خاك اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ، وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد.
❗️آزمون خاک روشی موثر برای جلوگیری از کمبود و مسمومیت های عناصر غذایی در خاک می باشد و از مصرف بی رویه کود ها جلوگیری میشود.
❗️بهترين زمان براي انجام آزمون خاك، قبل از کاشت گیاه میباشد.

‼️چگونه آزمایش خاک را انجام دهیم؟

 👨🏻‍🌾 براي تهيه يك نمونه بايستي در مسيري به شكل W در سطح مزرعه، نمونه هاي فرعي را تهيه كرد در مسير W فرض شده بر روي زمين حداقل 20 نمونه با فاصله هاي مناسب به شرح زير برميداريم. ابتدا 5 سانتيمتر رويه خاك را کاملا كنار ميزنيم 30 سانتيمتر بعد از برداشتن 5 سانتميتر رويه خاك را برداشته داخل سطل پلاستيكي ميريزيم. بنابراين حداقل با 20 بار نمونه برداري حدود 10 كيلوگرم خاك داخل سطل می ریزیم. خاك داخل سطل را به خوبي به هم ميزنيم و سعي مي‌كنيم خاكي از درون سطل بيرون نريزد. از خاك مخلوط شده داخل سطل بيشتر از نصف كيسه پلاستيكي نمونه برداري (حدود 1500-1000گرم) را پرمي‌كنيم و سر كيسه را محكم ميبنديم. سپس روي كيسه را برچسب زده، مشخصات مزرعه از قبيل جنس خاك، نوع محصول، عمق نمونه برداري، محصول مورد كشت در آينده، كشت قبلي، نام مزرعه، محل مزرعه، تاريخ نمونه برداري و نام نمونه بردار را ذكر مي‌كنيم.

منبع : تیم تولید محتوا صنعتیار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳