چطور باقلا کشت کنیم؟

باقلا یکی از محصولات زمستانه است که در مناطق گرمسیری با زمستان ملایم و مرتفع کاشته می‌شود. ارقام دانه ریز باقلا در مناطق سردسیر و ارقام دانه متوسط تا درشت در مناطق معتدله گرمسیری و نیمه گرمسیری قابل کشت است.

شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت باقلا چیست؟

باقلا یکی از محصولات زمستانه است که در مناطق گرمسیری با زمستان ملایم و مرتفع کاشته می‌شود. محصول فصل خنک در دامنه دمایی 5 تا 13 درجه سانتی‌گراد است. برای جوانه زنی به دمای 22 تا 27 درجه نیاز دارد و بعد از چهار برگه شدن تا دمای 5 درجه زیر صفر را تحمل می‌کند. گرمای شدید باعث کاهش گل و میوه شده و تشکیل میوه نیاز به دماهای پایین با رطوبت نسبی زیاد دارد.

گیاهی روز بلند است. در زمین‌های سنگین و نیمه سنگین با کود حیوانی پوسیده و رطوبت کافی قابل کشت است. اسیدیته مناسب خاک حدود 6.5 می‌باشد.

ارقام باقلا

ارقام دانه ریز باقلا در مناطق سردسیر و ارقام دانه متوسط تا درشت در مناطق معتدله گرمسیری و نیمه گرمسیری قابل کشت است.

گل های باقلا

ارقام باقلای ایرانی

باقلا زهره: با عملکرد 6 تن در هکتار سبز و 2 تن به شکل خشک

باقلا شامی یا باغی:  دانه درشت

باقلا شاخ بزی: مشابه باقلا شامی

باقلا الجزایری: پابلند، دانه درشت عملکرد کمتر از زهره

باقلا سرازیری: مناسب در مناطق ساحلی و اصفهان، عملکرد سبز 17 تا 25 تن و عملکرد خشک حدود 2 تا 3 تن در هکتار می‌باشد. ارقام و لاین های جدید مانند ILB1814 و ILB1266 بازار پسندی و عملکرد خوبی دارند.

تناوب زراعی باقلا

 به دلیل داشتن بیماری های مشترک با حبوبات بهتر است در تناوب با حبوبات و خودش به مدت چهار سال قرار نگیرد.

تهیه زمین برای کشت باقلا

معمولا کشت هیرم بهتر از خشکه کاری است.  شخم به عمق 20  تا 25 سانتی‌متر و دیسک و کودپاشی و زیر خاک کردن و تسطیح از مراحل آماده سازی زمین برای کشت باقلا است.

کوددهی باقلا/ برای رشد باقلا چه نوع کودی استفاده کنیم؟

قبل از کشت مقدار 20 تا40 تن کود دامی پوسیده به خاک مزرعه اضافه شود. مقدار 50 تا 100 تن ازت خالص نیمی به شکل استارتر و نیمی در 50 روز بعد از کاشت به شکل سرک استفاده شود.

مقدار 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار کودهای پتاسه نیاز دارد.

روش کشت باقلا

زمان کاشت مناسب باقلا

زمان کاشت در آب و هوا و اقلیم‌های مختلف متفاوت است. بهترین زمان کشت باقلا بعد از اتمام گرمای تابستانه و قبل از شروع سرما در اواسط پاییز است. کشت پاییزه در نیمه دوم مهر تا اوایل آذر ماه می‌باشد. قبل از کاشت بذرهای باقلا باید با قارچکش مانکوزب یا کاربندازیم 2 در هزار ضد عفونی شود.

مقدار بذر مصرفی باقلا در هکتار

حدود 120 تا 150 کیلوگرم و 2 عدد در عمق 4 تا 5 سانتی‌متر مناسب است. فاصله بین گیاه 25 تا 30 سانتی‌متر و بین ردیف 40 تا 60 سانتی‌متر است.

آبیاری باقلا

باقلا به شوری حساس است و EC مناسب آب باید بین 3 تا 4 دسی زیمنس بر متر باشد. به 6 تا 20 نوبت آبیاری در دوره رشدی نیاز دارد. تنش رطوبتی در دوران رشد باقلا باعث ایجاد تیرگی در برگ‌ها می‌شود.

آفات باقلا  شامل شته سیاه باقلا که باعث انتقال ویروس باعث گسترش بیماری موزاییک زرد لوبیا می‌شود.

خواص و ارزش غذایی باقلا

باقلا دارای 23 درصد پروتئین و مواد معدنی مانند کلسیم، آهن و فسفر است. بیماری فاویسم برخی افراد با مصرف یا بوی باقلا دچار حساسیت می‌شوند بنابراین در مصرف آن باید دقت شود.

مبارزه با آفات و بیماری‌های باقلا

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی


منبع : زراعت باقلا.1386. حمیدرضا شفیع زاده، نرگس علیپور
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷