کاشت گیاهان یونجه و شبدر و نیازهای کودی

گیاهان علوفه‌ای خانواده بقولات علاوه بر تامین خوراک دام از فرسایش خاک جلوگیری کرده و در حاصلخیزی خاک نقش دارند.

گیاه یونجه:

گیاهی چندساله  از خانواده بقولات است که برای تولید علوفه کشت می‌شود. در مناطق سردسیر تا 5 نوبت و در مناطق گرمسیر 12 تا 15 نوبت برداشت می‌شود. البته در مناطق گرمسیر دارای رشد و عملکرد بیشتری است. یونجه به دلیل داشتن باکتری ریزوبیوم در ریشه خود نیتروژن(ازت) هوا را تثبیت می‌کند و در مرحله پایانی  195 کیلوگرم نیتروژن به خاک اضافه می‌کند.

نیاز کودی:

این گیاه نیاز زیادی به نیتروژن ندارد فقط حدود 25 کیلوگرم اوره در زمان کشت و سال آخر اضافه می‌شود. بیشترین نیاز کودی یونجه به کودهای فسفره است که حدود 250 تا 350 کیلوگرم در هکتار است. برای استفاده از فسفرهای موجود در خاک می‌توان از کودهای فسفاته میکروبی یا کودهای گوگردی استفاده کرد.

برای استفاده از کودهای پتاسه بهترین روش استفاده از آزمون خاک است. از دو نوع کود سولفات پتاس(100 کیلو در هکتار در زمان کاشت) کلرور پتاس (200کیلو در هکتار در دو نوبت در زمان رشد) استفاده می‌شود. از کودهای گوگردی مانند بیوگوگرد هم می‌توان مقدار 300 کیلو در هکتار استفاده کرد. از عناصر ریز مغذی مانند سولفات روی به شکل گرانوله قبل از کاشت، روی 2 لیتر در هکتار به همراه بذر و اسیدبوریک 30 کیلو در هکتار در زمان رشد و در دو نوبت استفاده شود.

کاشت و آبیاری:

در کشت با ردیفکار به 25 تا 30 کیلو گرم بذر و در روش دست‌پاش تا 40 کیلوگرم بذر مورد نیاز است. فاصله کشت بین حدود 50 تا 90 سانتی‌متر است. در صورتی که با بذرکار و به شکل خطی کاشته شود به روش نشتی در جوی‌های کوچک آبیاری شود و در صورت کشت تصادفی به روش کرتی آبیاری شود. در برخی مناطق سردسیر برای جلوگیری از خسارت سرما یونجه را در بهار و تابستان کشت می‌کنند که باعث کاهش عملکرد در سال اول می‌شود برای جلوگیری از آسیب سرما و کشت دیرتر از نیمه مهرماه توصیه می‌شود بذر یونجه با جو مخلوط شود.


گیاه شبدر:

این گیاه هم از خانواده بقولات است و علاوه بر اینکه نقش مهمی در تامین پروتئین خوراک دام دارد باعث بهبود کيفيت خاک و بالا بردن حاصلخيزي خاک به صورت کود سبز يا ايجاد پوشش براي جلوگيري از فرسايش خاک می‌شود. گیاهی یکساله و پاییزه است که طول آن به 20 تا 80 سانتي متر می‌رسد، در پاییز کشت می‌شود در طول زمستان به شکل خوابیده رشد کرده و در بهار به شکل ایستاده در علفزار رشد می‌کند. تا پایان تابستان به بذر می‌رود.

نیاز کودی:

اگر در آزمون خاک درصد مواد آلی کمتر از 2.5 درصد باشد 50 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم کود فسفاته و 100 کیلوگرم کود پتاسه قبل از کاشت استفاده شود. اگر آزمون خاک انجام نشده است مقدار 25 کیلو کود ازت،  250 کیلو کود میکروبی فسفاته، 100 کیلو کود سولفات پتاس(قبل از کاشت) و 200 کیلو کود کلرور پتاس در دو نوبت در زمان رشد استفاده شود. برای تامین کودهای ریز مغذی مانند موارد گفته شده در گیاه یونجه عمل شود.

کاشت و آبیاری:

تاریخ کشت شبدر ایرانی در مناطق سردسير و نيمه سردسير کشور از نيمه شهريور تا نيمه مهرماه و در برخی مناطق در بهار است. روش کاشت به شیوه استفاده از ماشین بذرکار و به روش دست‌پاش است و به حدود 20 تا 30 کیلو بذر در هکتار نیاز است. هر 7 تا 10 روز یکبار و بعد از هر چین باید آبیاری شود. بهترین زمان برداشت آن زمانی است که 25 تا 50 درصد گیاهان به گل رفته اند و برای استفاده به عنوان علوفه تازه باید نارس باشد. عملکرد یک هکتار شبدر حدود 20 تا 30 تن علوفه تازه و 4 تا 6 تن علوفه خشک است.


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹