گاو شیری

نياز روزافزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايي، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مينمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود٧٥٠ كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.

گاو شیری

نياز روزافزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايي، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مينمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود٧٥٠ كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.