گوسفند

در حال حاضر بیشتر از 200 نوع نژاد گوسفند در دنیا موجود می باشد. یکی از خصوصیات خوب این حیوان این است که می تواند با محیط های مختلف توافق نماید. در محیط گرم پشم این حیوان ضخیم و درشت می باشد.

گوسفند

گوسفند یکی از قدیمی ترین حیواناتی است که بشر انرا اهلی ساخته است. تاریخ اهلی کردن گوسفند را 8 - 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح ذکر کرده اند و میگویند که گوسفند برای نخستین بار توسط اقوام آریایی در قسمتهای آسیای مرکزی اهلی گردیده است٫ عده دیگری عقیده دارند که گوسفند توسط چینی ها برای اولین بار اهلی گشت یا به عباره دیگر چینی ها نخستین مردمانی بودند که این حیوان را اهلی ساختند. گوسفند برای انسان های اولیه و بیابانگرد دارای فواید زیاد بود٫ چه که آنها می توانستند مثل امروزی ها از گوشت و پوست و پشم و شیر آن استفاده می کردند. گوسفند پس از آن که اهلی شد در تمام نقاط دنیا پخش شد. گوسفند یکی از منتشرترین حیوانات اهلی روی زمین است که در تمام نقاط دنیا با اقلیم های  مختلف زندگی می کند. در حال حاضر بیشتر از 200 نوع نژاد گوسفند در دنیا موجود می باشد. یکی از خصوصیات خوب این حیوان این است که می تواند با محیط های مختلف توافق نماید. در محیط گرم پشم این حیوان ضخیم و درشت می باشد.