15هزار تن گندم از کشاورزان خرمشهری خریداری شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت:از ابتدای فصل خرید گندم در سال جاری تاکنون، 15 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان از سوی مراکز خرید، خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت:از ابتدای فصل خرید گندم در سال جاری تاکنون، 15 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان از سوی مراکز خرید، خریداری شده است.

محمد مطرودی سه شنبه اظهار داشت: از این میزان 12 هزار و 650 تن در مرکز خرید خرمشهر و 2هزار و 350 تن خارج از حوزه شهرستان به مراکز خرید تحویل داده شد. 

وی سطح زیر کشت گندم در اراضی کشاورزی غرب کارون خرمشهر را هفت هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به خشکسالی و تندبادهای اخیر از هفت هزار هکتار اراضی کشت گندم، 6 هزار و 500 هکتار قابل برداشت بوده و ما بقی خسارت وارد شد. 

مطرودی در ادامه اظهار داشت: همچنین کشاورزان معمولا مقداری از گندم تولید شده برای بذر و مصارف خود را نگهداری می کنند و بخشی از برداشت گندم تحویل جهاد و مراکز خرید داده نمی شود.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته از سطح زیر کشت هفت هزار هکتار گندم، 19 هزار تن محصول گندم برداشت و خریداری شد. 

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره برداشت جو و کلزا در زمین های غرب کارون خرمشهر گفت: از سطح زیر کشت یکهزار هکتار جو یکهزار و 500 تن جو و از سطح زیر کشت 350 هکتار کلزا 450 تن برداشت شده است. 

مطرودی افزود: محصول کلزا به کارخانه های روغن کشی تحویل داده شده و محصول جو برای مصرف واحدهای دامی و حوضچه های ماهی شهرستان خرمشهر قرار می گیرد. 

شهرستان خرمشهر در فصل زراعی امسال از هفت هزار هکتار 15 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خرمشهری برداشت و به مراکز خرید تحویل داده شد. 

یک مرکز خرید گندم در منطقه کفیشه کار خرید گندم و کلزای مازاد بر نیاز کشاورزان را با قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم 13 هزار ریال و کلزا 27 هزار ریال از کشاورزان خریداری کرد. 

شهرستان خرمشهر 40هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد.