ثبت نام کارشناس

کارشناس گرامی لطفا جهت همکاری با سامانه امداد کشاورز اطلاعات زیر را به دقت تکمیل نمایید.
پس از برسی اطلاعات توسط پشتیبانی امدادکشاورز با شما تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات پرسنلی


سوابق تحصیلی


سوابق کاری


لطفا تخصص خود را از لیست انتخاب نمایید:

بیوگرافی