انواع پیوندهای مورد استفاده در باغبانی

انواع پیوندهای مورد استفاده در باغبانی

اتصال دو قطعه از دو گیاه به یکدیگر به نحوی که جوش بخورند و یک گیاه واحد را تشکیل دهند(دو ساقه یا ساقه و ریشه).
برچسب ها: انواع پیوند، کوپیوند، سرشاخه‌کاری,
تعداد بازدید: 2466