ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  تغذیه گوساله‌ها

ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تغذیه گوساله‌ها

در هر مرحله از زندگی گاو و براساس هدف پرورش نیاز به مواد غذایی متفاوتی در مقادیر متفاوتی است. فراهم کردن مواد غذایی گله برای داشتن حداکثر عملکرد نیازمند به مطالعه و مشاوره با کارشناسان این رشته می‌باشد.
برچسب ها: تغذیه، گاو و گوساله، گوساله پرواری,
تعداد بازدید: 7130