انواع ماشین‌آلات کشاورزی بر اساس نوع فعالیت

انواع ماشین‌آلات کشاورزی بر اساس نوع فعالیت

از جمله اهداف خاک‌ورزی ایجاد تهویه برای تسهیل نفوذ ریشه‌ها، آب و هوا، از بین بردن علف‌های هرز، زیرخاک کردن بقایای گیاهی برای استفاده مجدد گیاه از آنها، از بین بردن کلوخ‌ها و جدا کردن سنگ‌های بزرگ و مخلوط کردن کودهای استفاده شده است.
برچسب ها: ماشین‌آلات کشاورزی، خاک‌ورزی، شخم، کولتیواتور,
تعداد بازدید: 870