دو اشتباه رایج در بین کشاورزان

دو اشتباه رایج در بین کشاورزان

آیا میدانید ریختن نمک پای درختان گردو و یا آویزان کردن سنگ نمک در شاخه های بالایی درخت هیچ تاثیری در سفید شدن مغز گردو و کنترل کرم ندارد؟
برچسب ها: ریختن نمک پای درختان گردو, آویزان کردن سنگ نمک در شاخه های بالایی درخت, سفید شدن مغز گردو, نمک خوراکی, شوری خاک, اشتباه گندم کاران, اشتباه باغداران, دو اشتباه رایج در بین کشاورزان,
تعداد بازدید: 27446