مبانی هرس درختان پسته

مبانی هرس درختان پسته

به طورکلی از اهداف اصلی هرس در درختان پسته می توان به محدود کردن اندازه درخت متناسب با فواصل بین ردیف و فاصله روی ردیف، تشکیل شاخه های میوه دهنده جدید و بهبود نفوذ نور در شاخه ها، اشاره کرد. هرس در سلامتی و افزایش عمر درختان موثر بوده و باعث کاهش سال آوری می شود.
برچسب ها: مشاوره رایگان کشاورزی, کشاورزی هوشمند, هرس پسته, فصل هرس پسته,
تعداد بازدید: 9284