مبارزه با سفیدک پودری چغندر قند

سفيدك پودري يكي از مهم ترين بيماري هاي چغندر قند در ايران مي باشد که هرساله موجب وارد آمدن خسارات كمي و كيفي فراوان به كشت و توليد اين محصول مي گردد. اين بيماري گاهي با نام هاي سفيدك حقيقي و سفيدك سطحي نيز شناخته مي شود. عامل اين بيماري قارچ Erysiphe betae می باشد.
برچسب ها: چغندرقند, سفیدک پودری, مدیریت, مزرعه,
تعداد بازدید: 4602