روش کاشت کدو خورشتی

روش کاشت کدو خورشتی

گياهي است يک ساله با ساقه هاي رونده، برگ ‌های  بلند، سطح برگ و ساقه با کرک هاي پهن و بزرگ و داراي بريدگي با دمبرگ نسبتا به ميوه هسته‌اي تبديل مي‌شوند زبري پوشيده شده، گل ها زرد رنگ و درشت که بعدا که بخش خوراکي گياه را تشکيل مي‌دهد.
برچسب ها: کاشت کدو, کدو خورشتی,
تعداد بازدید: 16613