آشنایی با گیاه تمر هندی  و روش‌های کشت آن

آشنایی با گیاه تمر هندی و روش‌های کشت آن

تمــر هنــدی با نام علمی tamarindus indica درختــی اســت همیشــه ســبز کــه ارتفــاع آن تــا 25 متر و قطر تاج آن به 12 متر می‌رسد.
برچسب ها: گیاه تمر هندی، ارقام مهم، مناطق خشک، روش‌های تکثیر,
تعداد بازدید: 1213