ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/ماشین آلات و تجهیزات زراعی و باغی
تراکتور باغی ۹۵۰کمر شکن
تراکتور باغی ۹۵۰کمر شکن
تراکتور باغی ۹۵۰کمر شکن

تراکتور باغی ۹۵۰کمر شکن

۰۹۱۵۳۸۵۱۳۰۴
فروشی
ندارد
۴۰ تومان
  استان: خراسان شمالی
شهر/محله : درق
سازنده : ارومیه
مدت ضمانت : امسال

مدل ۹۶ ۱۵۰ساعت کارکرد

نظرات کاربران