محصولات زراعی/غلات/جو
فروش جو
فروش جو

فروش جو

۰۹۳۶۹۰۱۹۴۴۵
فروشی
mnematolahi1992@gmail.com
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : ارسنجان
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : هر تناژی
رقم : جو شش پر
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
محل تحویل : فارس ارسنجان
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران