مبارزه با کنه‌ها

کنه‌های گیاهی از رده عنکبوتیان هستند که به عنوان یکی از خسارت زا ترین آفات محصولات کشاورزی شناخته می‌شوند.

کنه ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه

این کنه از آفات مهم چای است و روی گیاهان زراعی، باغی و زینتی دیگر نیز فعالیت می‌کند. در تمام مناطق چایکاری شمال ایران وجود دارد. مراحل زندگی کنه قرمز پاکوتاه شامل دوره لاروی، استراحت اول به شکل لارو، پوره سن اول، استراحت دوم، پوره سن دوم، استراحت سوم و مرگ است.

خسارت

مراحل مختلف رشدی خود را در سطح زیرین برگ، دمبرگ و اطراف رگبرگ اصلی بوته چای می‌گذراند. در اثر تغذیه کنه ها رگبرگ‌ها به رنگ سبز کمرنگ در می‌آید. در جمعیت بالا باعث ریزش برگ و خشک شدن گیاه می‌شود.

مدیریت

یکی از راههای کنترل آفت استفاده از کودهای شیمیایی، آبیاری در فصل خشک، هرس سالانه و جمع آوری بوته‎‌های خشک و علفهای هرز و استفاده از حشرات شکارگر است. همچنین سم پاشی با حشره‌کش‌هایی مانند ﺗﺪﯾﻮن، ﻧﺌﻮرون، ﺗﺘﺮادﯾﻔﻮن، دﯾﻤﺘﻮآت، اومایت و ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه حداقل دو بار به فاصله دو هفته در زمان اوج فعالیت در باغات چای که معمولا در اواخر مرداد و اوایل شهریور است انجام شود.

کنه قرمز

كنه زرد شرقی مركبات

از آفات مهم مرکبات جنوب کشور به خصوص کرمان، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان است. این آفت با تغذیه از شیره گیاهی برگ‌ها باعث ایجاد لکه‌های رنگ پریده روی آنها می‌شود.  برگ‌های آفت زده به خصوص در سطح زیرین خاکستری متمایل به سفید می‌شوند و روی آنها لکه های خشکیده دیده می‌شود. برخلاف کنه های تارتن این کنه هیچ نوع تاری روی گیاه تولید نمی‌کند. در درختان مرکبات باعث ریزش برگ و میوه شده و به ترتیب روی لیمو شیرین، لیمو ترش، گریپ فروت و پرتقال بیشترین خسارت را وارد می‌کند. در مناطقی مانند جیرفت دائما در حال فعالیت است. با گرم شدن هوا از اواخر اسفند فعالیت خود را شروع می‌کند.

کنترل

یکی از راه‌های کنترل در صورتی که جمعیت کنه ها زیاد نباشد استفاده از کفشدوزک یا کنه شکارگر این آفت است. همچنین از سمومی مانند بروموپروپیلات 1 در هزار در مرحله بلوغ و هگزی تیازوکس 0.5 در هزار در مرحله پورگی استفاده شود.

کنه زرد کرکات

کنه گالزای گردو

یکی از آفاتی که در گردو خسارت ایجاد می‌کند می‌باشد، گال‌ها ابتدا از کنار رگبرگ اصلی و سپس رگبرگ‌های فرعی ظاهر می‌شوند. رنگ آنها در ابتدای تشکیل زرد و به تدریج تیره شده و در اواخر فصل به رنگ قرمز قهوه‌ای در می‌آیند. از برگ‌های پایینی شاخه‌ها شروع شده و به تدریج به برگ‌های انتهایی می‌رسد. زمستان گذرانی کنه در بین فلس‌های جوانه برگ، زیر پوست تنه و در برگ‌های ریخته شده روی زمین است. با شروع بهار شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند و حداکثر فعالیت آنها در اواخر تیر و مرداد و اوایل مهر ماه است. آلودگی به ندرت باعث ریزش برگ می‌شود.

کنترل

در صورت مشاهده آلودگی در ابتدای بهار در موقع باز شدن جوانه‌های برگی از سموم کنه کش استفاده شود.

کنه گردو

گالزای گردو

کنه زعفران

این کنه دارای بدنی فربه به رنگ سفید کدر و کم تحرک و تنبل است. ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل  ﻓﻌﺎل

و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

خسارت

این کنه بنه زعفران را از محل زخم‌ها و گاهی محل‌های سالم مورد حمله قرار می‌دهد و با تغذیه خود تونلی در آن ایجاد می‌کند و با زاد و ولد باعث ایجاد پوسیدگی می‌شود.

کنترل

خاک زمین زعفران باید دارای تهویه کافی باشد. قبل از کاشت لازم است از کودهای دامی پوسیده و عاری از بذر علف هرز استفاده شود. برای انبار کردن بنه‌ ها را کاملا خشک کنید. در زمان حمل تا محل کاشت در کیسه‌های توری قرار بگیرد. بهترین زمان کاشت بنه زعفران به منظور بیشترین عملکرد و کاهش خسارت کنه خرداد ماه است. بعد از کاشت اولین آبیاری در پاییز انجام شود. در مزارع آلوده با کودهای کامل در ماه‌های بهمن و اسفند محلولپاشی شود.

کنه زعفران

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

 

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

اپلیکیشن کشاورزی

منبع

ﮐﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه و راه ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن در ﭼﺎي، ﺳﻤﺮ رﻣﺰي ﺟﻬﺮﻣﯽ،1395

مدیریت کنه زرد شرقی مرکبات، سمیه رنجبر، 1395

دستورالعمل مدیریت تلفیقی کنه بنه زعفران، حسن رحیمی، 1396


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵