نقش آب در کارایی سموم

آب مهم ترین حلال در طبیعت است، همچنین بیش از 95 درصد محلولهای مورد استفاده در سمپاشی را به خود اختصاص می‌دهد. کیفیت آب و میزان خلوص آن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در کارائی آفتکش ها داشته باشد.

آب مهم ترین حلال در طبیعت است، همچنین بیش از 95 درصد محلولهای مورد استفاده در سمپاشی را به خود اختصاص می‌دهد. کیفیت آب و میزان خلوص آن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در کارائی آفتکش ها داشته باشد. کیفیت آب مانند میزان اسیدیته (pH) و مواد معدنی حل شده در آن می‌تواند بر مواد موثره و همراه آفتکش ها تاثیر گذاشته و در نتیجه کارائی آفتکش ها را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت پائین آب می تواند ضمن بر هم زدن میزان پایداری محلول آفتکش موجب کاهش حلالیت و در نتیجه سبب کاهش جذب آفتکش توسط آفت یا گیاه شود. بنابراین توجه به کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی و کنترل آن می‌تواند اثرات مفیدی در کارائی آفتکش ها داشته باشد. سختی آب می تواند با اثر روی آفتکشها ، اثرات منفی در کارائی آنها داشته باشد. همانطور که در آهن ربا قطب های مخالف همدیگر را جذب می‌کنند، مولکول های آفتکش با بار منفی به یون های با بار مثبت مانند یون های آهن، کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت جذب می‌شوند. پیوند آفتکش ها با این مواد معدنی مولکول هائی را می‌سازد که دیگر نمی‌توانند و یا با سرعت بسیار پائین تر وارد بدن آفت و یا گیاه هدف می‌شوند.

ترکیبات اصلاح کننده کیفیت آب

مواد افزودنی به آب

برای افزایش پخش شوندگی، چسبندگی و نفوذ آفتکش به داخل بافت گیاهی و بدن آفت می‌توان از مواد افزودنی(Adjuvant) استفاده کرد. اجونت ها دسته ای از مواد افزودنی هستند که هدف از استفاده از آن افزایش کارایی آفتکش ها و بهبود و سهولت کاربرد آفتکش ها می‌شود.

افزودنی هائی که موجب افزایش کارائی آفتکش ها می‌شوند شامل خیس کننده ها و یا پخش کننده ها، چسباننده ها، نفوذ دهنده ها و مرطوب کننده ها هستند.  افزودنی هائی که سبب بهبود و سهولت کاربرد آفتکش ها می شوند شامل اسیدی کننده ها و بافری کننده ها، اصلاح کننده های سختی آب، عوامل ضد کف، عوامل اختلاط پذیری و عوامل ضد بادبردگی هستند.

کاربرد سورفکتانت

عواملی که باعث کاهش کیفیت آب می‌شود

ضایعات معلق در آب، که در آب جویبارها، استخرها و رودخانه ها وجود دارند. در این وضعیت فیلتر کردن آب می‌تواند باعث جدا شدن این مواد از آب شده و از بسته شدن نازل سمپاش جلوگیری نماید. مواد جامد معلق در آب شامل شن و ماسه، رس و مواد آلی معلق در آب هستند و در زمانی که آب در تانکر سمپاش راکد باشد ته نشین می شوند. مواد معدنی حل شده در آب  بر خالف مواد جامد معلق، این مواد معدنی رسوب نمی‌کنند. همه این مواد تحت عنوان سختی آب بیان می شوند. آب مقطر تا حد زیادی از این نوع مواد معدنی خالی شده است. غلظت این مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم و یا آهن در بیان کیفیت آب مهم هستند.

یکی از ویژگی هایی که باعث ایجاد مشکل در انحلال کود و سموم در آب می‌گردد سختی آب است. سختی آب کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمک های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه ای آهن، منگنز، آلومینیوم و روی در آب پدید می‌آید و واحد آن ppm یا میلی گرم در لیتر است.

سمپاشی

سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربنات ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، آهن و ... در آن مربوط است. سختی غیر کربناتی، بخشی از سختی آب است که از نمک های انحلال پذیر دیگر مانند سولفات ها، کلرید ها، نیترات های کلسیم، منیزیم، آهن ... موجود در آب ناشی می شود. سختی موقت آب، بخشی از سختی آب است که از وجود بی کربنات های کلسیم، منیزیم و آهن در آن ناشی می‌شود و می‌توان با جوشاندن و یا استفاده از مواد سختی گیر آن را برطرف کرد. سختی دائم آب به وجود نمک هایی غیر از بی کربنات فلزهای موجود در آب مربوط است و با عمل جوشاندن آب از بین نمی‌رود، بلکه برای از بین بردن آن باید از مواد شیمیایی مناسب و یا جاذب هائی که معمولا هزینه بالایی دارد استفاده کرد.

اسیدیته آب

مقدار pH نشان دهنده اسیدیته ( غلظت یون های هیدروژن) یا قلیائی هر محلول است. بایستی توجه کرد که تغییرات کوچک در مقدار pH می‌تواند تغییرات بزرگی را در اسیدیته ایجاد کند. معمولا آفتکشها به شکل خنثی یا با کمی خاصیت اسیدی و یا قلیائی فرموله می‌شوند. میزان pH بر روی مدت زمان سالم ماندن مولکول آفتکش(نیمه عمر) در محلول سمی و تجزیه شدن آن تاثیر گذار است. که نیمه عمر قارچکش کاپتان در محلول با 7 pH معادل 8 ساعت ولی در 9= pH  حدود 2 دقیقه است. نیمه عمر حشره کش مالاتیون در 7 pH  معادل 3 روز ولی در 8= pH  معادل 19 ساعت است.

هدایت الکتریکی آب

یکی از فاکتورهای تاثیر گذار دیگر بر کیفیت آب شاخص هدایت الکتریکی است. هدایت الکتریکی معیاری از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی می‌باشد. این ویژگی با کل غلظت مواد یونیزه شده در آب و دمایی که اندازه گیری در آن انجام می‌شود مرتبط است. آب با هدایت الکتریکی بالا موجب ته نشین شدن برخی از آفتکشها می‌شود. به عنوان یک قانون کلی آبی با هدایت الکتریکی کمتر از 5000 برای کاربرد آفتکشها مناسب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بعضی مناطق کشور این شاخص به حدود 12000 نیز رسیده است.

منبع

كيفيت آب و تاثير آن بر عملكرد آفتكشها-احمد حيدري- محمد رضا تاجبخش-1398


منبع : كيفيت آب و تاثير آن بر عملكرد آفتكشها-احمد حيدري- محمد رضا تاجبخش-1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰