هرس درختان مرکبات در زمستان

هرس یکی از عملیات باغبانی است که اجرای صحیح آن باعث ایجاد تعادل رویشی و زایشی درختان میوه برای داشتن تولید مطلوب میوه می‌شود. امروزه روشهای باغداری سنتی به روشهای مدرن تغییر یافته است. هرس زمستانه باغات مرکبات بعد از برداشت محصول و برطرف شدن خطر یخبندان زمستان قبل از کودپاشی و شروع رشد بهاره انجام می‌شود.

هرس درختان مرکبات در زمستان

هرس یکی از عملیات باغبانی است که اجرای صحیح آن باعث ایجاد تعادل رویشی و زایشی درختان میوه برای داشتن تولید مطلوب میوه می‌شود. امروزه روشهای باغداری سنتی به روشهای مدرن تغییر یافته است. هرس زمستانه باغات مرکبات بعد از برداشت محصول و برطرف شدن خطر یخبندان زمستان قبل از کودپاشی و شروع رشد بهاره انجام می‌شود.

دلایل مهم در هرس کردن

تربیت کردن درختان به فرم و شکل مطلوب

حذف شاخه های مریض و خشک شده

قابل نفوذ کردن تاج درخت به نور و هوا در حد متعادل

کاهش آفات و بیماری و در نتیجه مصرف سموم

جلوگیری از رقابت بین اندام های درخت

کاهش سال آوری

بهبود کیفیت میوه

جوان سازی و افزایش عمر درختان

هرس زمستانه در باغات مرکبات بعد از برداشت محصول و بر طرف شدن خطر یخبندان زمستان قبل از کودپاشی و شروع رشد بهاره انجام می‌شود.

هرس مرکبات

 انواع هرس در مرکبات

هرس فرم

هرس باردهی

هرس احیا

هرس فرم درختان مرکبات

هرس فرم روی نهال جوان برای تعیین ارتفاع تنه، مانند سربرداری تنه از 80 تا 100 سانتی متری

تعیین تعداد شاخه های اصلی: چهار شاخه در جهات مناسب گذاشته شود.

تعیین جهت شاخه های اصلی تشکیل دهنده چهار چوب درخت

کنترل رشد طولی سرشاخه ها.

هرس مرکبات

هرس باردهی مرکبات

درختان بارده که سالیان طولانی هرس نشدند در صورت نیاز به صورت زیر در زمستان هرس می‌شوند. برای این هدف ابتدا شاخه های خشک و آفت زده داخا تاج درخت حذف می‌شوند. در ادامه شاخه هایی که در مسیر رشدی خود نبوده یا آنهایی که به صورت عمودی(نرک) رشد کردند هرس می‌شوند. سپس شاخه های دو درخت مجاور که به هم رسیده هرس شده تا از تداخل تاج آنها ممانعت شود. در هرس باردهی باید طوری انجام شود که ورود نور به داخل تاج درختان آسان شود تا شاخه های جدید در درختان تولید شوند. در ارقام دارای سال آوری مانند پرتقال محلی کم کردن تعداد شاخه باردهی تعدیل می‌شود.

هرس احیا در مرکبات

این نوع هرس روی درختان قدیمی و زمانی که تاج درخت کاملا فرسوده شده و تولید شاخه های ضعیف می‌کنند و از نظر اقتصادی محصول خوب نمی‌دهند و شاخه ها از تنه اصلی دور شدند انجام می‌شوند. با این عمل می‌توان عمر اقتصادی درختان را افزایش داد. با حذف رشاخه ها، هرس ریشه هم برای حفظ تعادل اندام های هوایی و زیرزمینی لازم است.

انواع روشهای اصلاح و احیای باغات قدیمی

جوان سازی باغات قدیمی

سربرداری: شاخه های درخ ت از محل انشعاب قطع شده و محل برش با چسب پیوند پوشانده می‌شود.

کاهش شاخه ها: در این روش شاخه های فرسوده تاج درخت کم شده تا درخت به تولید شاخه های جوان تشویق شود.

تبدیل ارقام نا مطلوب به ارقام اقتصادی

روش سرشاخه کاری(Top working): این روش در زمان رشد در شمال اردیبهشت  تا اوایل خرداد درخت انجام می‌شود و با قطع شاخه ها ارقام مناسب بر روی آن پیوند می‌شود.

قطع از محل پایه و پیوند روی نرکها: در درختان قدیمی و نامرغوب درخت از محل پیوند قطع شده و پس از رشد نرک پیوند بر روی آن انجام می‌شود.

نکات فنی و بهداشتی در هرس مرکبات

قبل از هرس وسایلی که مورد استفاده هستند با محلول وایتکس 20% ضد عفونی شوند تا احتمال انتقال آلودگی از طریق ادوات از بین برود.

محلی از درخت که قرار است قطع شود تمیز کرده و در حد امکان با قارچکش ضد عفونی شوند.

سعی شود از اره، قیچی و چاقوی تیز استفاده شود و از داس یا تبر برای هرس استفاده نشود.

شاخه های بریده شده در صورت داشتن آلودگی قارچی و آفت از سطح باغ جمع آوری و سوزانده شوند. لوازم و ادوات هرس پس از هر بار استفاده تمیز و روغن کاری شوند.

درختان هرس شده تا چند ماه نیاز به بازدید و حذف جست های اضافی و نرک، آبیاری و کوددهی دارند.

ابزار لازم برای هرس

برای هرس دستی از قیچی(در انواع واندازه های مختلف) اره، اره موتوری کوچک، چاقوی باغبانی و ابزار هرس پنوماتیکی استفاده می‌شود.

منبع

هرس زمستانه مرکبات-1397-جهاد کشاورزی مازندران

 


منبع : هرس زمستانه مرکبات-1397-جهاد کشاورزی مازندران
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹