کود
عنوان
٪۴۶
پک بذر سبزیجات خانگی هوگر(۸ بسته)

پک بذر سبزیجات خانگی هوگر(۸ بسته)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان
٪۴۹
پک ۸ تایی بذر صیفی جات هوگر

پک ۸ تایی بذر صیفی جات هوگر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۲,۰۰۰ تومان
٪۳
هیومی کامل صیفی جات ۵ لیتری

هیومی کامل صیفی جات ۵ لیتری

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۲۱۰,۰۰۰ تومان
٪۱۷
کود مرغی مایع پلنت استار ۲۰ لیتری

کود مرغی مایع پلنت استار ۲۰ لیتری

۳۴۶,۰۰۰ تومان

۲۹۰,۰۰۰ تومان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
جنگل
gppw
star
ژیگلر
گنتو
عنوان

رایـــــــگان شروع کنید

آموزش در کشاورزی باعث جلوگیری از خسارات زیاد و بالا بردن بهره وری میشود
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

بذر

بیشتر
بذر جعفری هوگر

بذر جعفری هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر تره هوگر

بذر تره هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر پیازچه هوگر

بذر پیازچه هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر شاهی هوگر

بذر شاهی هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر تربچه هوگر

بذر تربچه هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر گشنیز هوگر

بذر گشنیز هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
٪۴۶
پک بذر سبزیجات خانگی هوگر(۸ بسته)

پک بذر سبزیجات خانگی هوگر(۸ بسته)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان
بذر بادمجان هوگر

بذر بادمجان هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر خربزه هوگر

بذر خربزه هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
بذر هندوانه هوگر

بذر هندوانه هوگر

۱۵,۰۰۰ تومان
٪۴۹
پک ۸ تایی بذر صیفی جات هوگر

پک ۸ تایی بذر صیفی جات هوگر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۲,۰۰۰ تومان

مبارزه با آفات ها

آفت ها را شناسایی کنید و روش مبارزه با آنها را یاد بگیرید

بیماری شناسی و مبارزه با آنها

برای جلوگیری از بیماری ها وارد شوید