چسب دفع حشرات

چسب دفع حشرات یا چسب جذب حشرات؟ این سوالی است که ممکن است برای بسیاری از شما ایجاد گردد. که

چگونه از شر کنه در گلخانه رها شویم؟

کنه در گلخانه‌  کنه در گلخانه‌ یکی از آفات بسیار مهم و خسارت‌زا در گلخانه، که محصولات را دچار خسارت

روش های مبارزه ارگانیک با تریپس در گلخانه‌ها

مبارزه با تریپس در گلخانه آفات بسیار متنوعی درون گلخانه‌ بر روی محصولات مختلف ایجاد خسارت می‌نمایند که در این

دوره کارنس چیست و چه تأثیری بر سلامت محصولات غذایی دارد؟

دوره کارنس (PHI) حداقل زمان بین آخرین کاربرد یک آفت کش و زمانی است. که محصول قابل برداشت است. طبق

سم مانکوزب برای چیست؟

سم مانکوزب یک قارچکش تماسی و حفاظتی، از گروه شیمیایی ethylenebisdithiocarbamate است. که با نام های تجاری Manzate, Dithane, Penncozeb,

کنترل علف های هرز گندم

گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به رشد روز افزون

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

ﻫﺮﭼﻨﺪ ذرت Zea mays ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان نمی باشد. وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮراست. ﮐﺸﺖ

کرم مغز خوار بادام چیست؟

درخت بادام  معمولی (Prunus communis) در ایران در نواحی نیم خشک و کوهستانی کشت می گردد. و یکی از محصولات

یکی از آفات مهم سیب

یکی از آفات مهم سیب سـطح زیر کشت باغات سیب در ایران ۲۴۵۰۰۰ هکتار و كل توليد این محصـول در

کاربرد سم اتللو چیست؟

کاربرد سم اتللو چیست؟ سم اتللو یک علفکش انتخابی سیستمتیک دو منظوره ( علفکش باریک برگ و پهن برگ) پس