تغذیه گیاهی

افزایش مقاومت گیاهان به استرس

رفع تنش گیاهی

افزایش مقاومت گیاهان یک اصل مهم در کشاورزی است. زیرا به مرور استفاده از سموم شیمیایی کاهش می یابد. در این میان توجه به عوامل استرس زا در گیاهان نیز بسیار مهم است. بنابراین کشاورزان بهتر است برای مبارزه با بیماری ها و آفات از حفاظت های بیولوژیکی و ارقام مقاوم استفاده کنند. در این مطلب به افزایش مقاومت گیاهان می پردازیم.

مکانیسم دفاعی طبیعی گیاهان

گیاهان به طور طبیعی دارای مکانیسم دفاعی هستند که از خود در برابر شرایط استرس زا محافظت می کنند. این استرس می تواند ناشی از عواملی مانند بیماری‌ها، آفات و میکروارگانیسم ها، همچنین عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و نور(غیر زنده) باشد. هنگامی که گیاه استرس را تجربه می کند، مکانیسم ایمنی تحریک شده و گیاه شروع به تولید موادی می کند که از آن در برابر این خطرات محافظت می کند.

افزایش مقاومت گیاهان به استرس۱۲

تقویت مکانیسم دفاعی

ارقام مقاوم در مقایسه با سایر گیاهان از مکانیسم دفاعی طبیعی قویتری برخوردار هستند، به طوری که گیاه سریعتر و قوی تر در برابر شرایط و بیماری های استرس زا واکنش نشان می دهند و استفاده کمتر از سموم شیمیایی را امکان‌پذیر می‌کند. تولید ارقام مقاوم مشابه تأثیر قرص های ویتامین در انسان است: این قرص‌ها نیز سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند و در نتیجه کمتر احتمال دارد بیمار شوید و اگر بیمار شوید سریعتر بهبود پیدا می کنید.

راههای افزایش مقاومت گیاه

مقاومت گیاهان را می توان به طریق مختلف، هم در سطح زمین و هم در زیر زمین می توان تقویت کرد. این کار را می توان با فعال کردن سیستم دفاعی گیاه، با استفاده از کودهای تقویت کننده برگ و افزایش شادابی گیاه در سطح زمین انجام داد. با استفاده از کودهای تقویت کننده گیاه، افزایش عمر خاک و با استفاده از جذب و بهبود دهنده های خاک می توان مقاومت گیاهان را در خاک تقویت کرد.

تقویت سیستم ایمنی گیاه

با فعال کردن سیستم دفاعی گیاهان، گیاهان بهتر می توانند از خود در برابر بیماری ها دفاع کنند. این امر خطر آلودگی و گسترش آن را در محصول کاهش می دهد.

استفاده از کودهای برگ تقویت کننده گیاه

کودهای برگ سبب رشد گیاه و تقویت فرایندهای موجود در گیاه شده، و همچنین باعث جذب و تبدیل مواد معدنی و عناصر کمیاب می شود. با استفاده از این کودها، نیازهای گیاه همیشه به اندازه کافی پوشش داده می شود.

افزایش نشاط گیاهان

با افزایش سرزندگی و شادابی گیاه می‌توانید مطمئن شوید که فرآیندها در گیاه به طور بهتری اجرا می شوند. سلول یک گیاه را می توان با یک کارخانه مقایسه کرد: هرچه با راندمان بهتری کار کند، عملکرد بیشتر است.

افزایش مقاومت گیاهان به استرس۱۲

استفاده از کودهای تقویت کننده گیاهی

کودهای گیاهی از رشد  فرآیندهای موجود در گیاه و جذب و تبدیل مواد معدنی و عناصر کمیاب حمایت می کنند. با استفاده از این محصولات، نیازهای گیاه همیشه به اندازه کافی پوشش داده می شود.

تحریک میکروارگانیسم‌های داخل خاک

مقدار متعادل میکروارگانسیم های مفید در خاک خطر بیماری ها و آفات خاک را کاهش می دهد. با افزودن میکروارگانیسم ها به خاک و تحریک اجتماع آنها در خاک، می‌توان به تقویت خاک کمک کرد.

بهبود دهنده های خاک

بهبود دهنده های خاک باعث افزایش عناصر به شکل قابل جذب در خاک و تحریک مصرف عناصر توسط خود گیاه می شود. به ریشه زایی مطلوب یا بهبود ساختار خاک فکر کنید. کودهای آلی منجر به بهبود خاک و انتشار مواد مغذی کند می شوند.

استفاده از کودهای آمینواسیدی

هر گیاهی مانند هر موجود زنده برای رشد بیشتر به خاک ، آفتاب ، باران و هوا به اجزای خاصی نیاز دارد. جزء اصلی سلولهای زنده پروتئین ها هستند. پروتئین ها با توالی آمینو اسیدها تشکیل می شوند.

گیاهان آمینواسیدها را از عناصر اولیه، کربن و اکسیژن به دست آمده از هوا، هیدروژن از آب موجود در خاک ، سنتز می کنند و با استفاده از فتوسنتز ، هیدرات کربن را تشکیل می دهند و آن را با نیتروژن ترکیب می کنند که گیاهان از خاک به دست می آورند و منجر به سنتز آمینو می شود. اسیدها، توسط مسیرهای متابولیکی جانبی فقط اسیدهای آمینه L بخشی از این پروتئین ها هستند و فعالیت متابولیکی دارند.

اسیدهای آمینه از اجزای اساسی در فرآیند سنتز پروتئین هستند. حدود 20 آمینو اسید مهم در فرایند هر عملکرد دخیل هستند. مطالعات ثابت کرده اند که اسیدهای آمینه می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه تأثیر بگذارند.

نیاز به اسیدهای آمینه در مقادیر ضروری و نیاز گیاهان برای افزایش عملکرد و کیفیت کلی محصولات لازم می باشد. استفاده از اسیدهای آمینه به صورت محلول پاشی بر اساس نیاز گیاهان به طور کلی و در مراحل بحرانی رشد و همچنین تنش های محیطی از جمله سرما و… به طور خاصی باعث تقویت گیاه می شود.

دادن کودهای اسیدهای آمینه به گیاه همراه با آب آبیاری، به بهبود میکرو فلور خاک کمک می کند و در نتیجه جذب مواد مغذی را تسهیل می کند.

 

منبع

https://royalbrinkman.com/knowledge-center/crop-protection-disinfection/how-do-you-stimulate-plant-resistance

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *