مشاوره حضوری

در هر جای ایران هستید، برای رفع مشکلاتی مانند آفات، بیماری‌ها، کمبود مواد غذایی و … در باغ، مزرعه و گلخانه کارشناسان امداد کشاورز به کمک شما می‌آیند و با بررسی دقیق شرایط و نشانه‌های موجود برنامه‌ی بلند مدت و اصولی برای شما تعیین می‌کنند.