خدمات مشاوره ای

هرساله کشاورزان و باغداران مقادیر زیادی کود و سم تهیه کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند؛ در حالی که اصلا نیازی به استفاده از این همه کود و سم برای داشتن محصولی با راندمان بالا و باکیفیت نیست. مدیریت درست و اصولی باغ، مزرعه و گلخانه یک اقدام بسیار مهم است که کاهش هزینه‌های خرید سم و کود، استفاده بهینه و صحیح از سم و کود و در نهایت بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. امداد کشاورز با ارائه خدمات مشاوره‌ای (پیامی، حضوری و تلفنی) همراه شما است تا هزینه‌های تولید محصول را به مقدار چشمگیری کاهش دهید.