بیماری شناسی, سبزی و صیفی

کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی

کپک خاکستری توت فرنگی

توت فرنگی

توت فرنگی (Fragaria ananassa) گیاهی علفی، چند ساله و از تیره گلسرخیان می باشد. میوه ی تازه‌ی توت فرنگی سرشار از انواع ویتامین ها می باشد. ویتامین های A و C و عنصر پتاسیم در میوه این گیاه وجود دارد. کشت توت فرنگی در مزرعه و به خصوص گلخانه در ایران، به سرعت در حال گسترش می باشد. سطح زیرکشت توت فرنگی در فضای باز (مزرعه) و گلخانه در ایران، در سال ۱۳۹۷به ترتیب ۶۰۰۰ تا ۵۰۰ هکتار بوده است. آفات و بیماری هایی باعث خسارت و زیان اقتصادی به این محصول می شوند. که یکی از بیماری‌های مهم آن کپک خاکستری توت فرنگی به ویژه در شرایط مرطوب می باشد.

یكی از ارکان مدیریت تلفیقی این بیماری، استفاده به موقع از قارچکش های کم خطر با حداقل مقدار باقیمانده می باشد. در صورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، میوه تشكیل نمی گردد.

عامل بیماری

عامل  ایجاد این بیماری، قارچی با نام Botrytis cinerea می باشد.که گل و میوه را آلوده می کند. آلودگی در قسمت نوک میوه آغاز می شود. و به سایر بخش ها می رسد. خسارت ناشی از بیماری در مزارع  و گلخانه ها بسیار بالا می باشد. به صورتی که در صورت عدم مدیریت صحیح و کنترل آن، تشكیل میوه صورت نمی گیرد و در صورت تشكیل، میوه ها بد شكل شده و بازار پسندی ندارند.

نشانه های بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

عامل این بیماری اندام های مختلف گیاهی از جمله گل، میوه و برگ را مورد حمله قرار می دهد. گل های آلوده توت فرنگی اغلب قهوه‌ای رنگ شده و از بین می روند. در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی (آب و هوای مرطوب)، دم میوه و میوه به سرعت آلوده می شود. و در هر قسمت از میوه توت فرنگی پوسیدگی نرمی به رنگ قهوه‌ای روشن دیده می شود. با آلوده شدن کل میوه، ناحیه پوسیده سفت شده و به رنگ قهوه ای تیره در می آید.

میوه ها به سرعت مومیایی شده و مانند شكوفه ها با پودری خاکستری و غبارآلود که اسپورهای قارچ بیمارگر می باشد، پوشانده می‌شوند.

کپک خاکستری توت فرنگی کپک خاکستری توت فرنگی blank کپک خاکستری توت فرنگی

blank blank blank blank

کپک خاکستری توت فرنگی کپک خاکستری توت فرنگی کپک خاکستری توت فرنگی کپک خاکستری توت فرنگی

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی بعد از برداشت و هنگام جابجایی محصول نیز باعث تخریب و نابودی محصول می شود.

Botrytis cinerea Botrytis cinerea

چرخه زندگی

در شرایط نامساعد برای قارچ عامل بیماری به صورت اجسام تیره و فرم استراحتی (اسكلروتیا) روی بافت مرده دیده می شود. .اسپورها ( عامل بیماری) در آب و هوای مرطوب و خنک تشكیل می‌گردد. و توسط باد یا آب، به بافت های گیاه زخمی گسترش پیدا می کند. قارچ در بافت گیاهی، زنده مانده و گیاهان سالم را در تمام طول فصل رشد آلوده می کند.

blank

بیماری در درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا گسترش می یابد.

مدیریت و راههای کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

  • جمع آوری اندام های گیاه آلوده، از شیوع بیماری جلوگیری می کند. این عمل باید به صورت متناوب بخصوصا در زمان تولید میوه انجام گردد.
  • سوزاندن و یا دفن اندام های آلوده جمع آوری شده دور از مزرعه یا گلخانه باید انجام شود.
  • هرس بوته ها و حذف برگ های پیر و اضافی، باعث جریان هوای کافی و کاهش رطوبت در پوشش گیاهی می شود و گسترش بیماری را کاهش می دهد.
  • سطح زیاد نیتروژن موجب افزایش حساسیت گیاه نسبت به قارچ عامل بیماری می گردد. بنابراین توصیه می شود، از مصرف زیادی کودهای ازته خودداری شود.
  • حذف میوه های فاسد یا آسیب دیده و برداشت به موقع میوه در طول فصل، باعث کاهش چشمگیر بیماری و جلوگیری از گسترش آلودگی در میوه های برداشت شده می گردد.

کنترل شیمیایی

  • در صورت لزوم و با نظر کارشناسان گیاه‌پزشک، قارچکش های سینگولار (بوسكالید+ پیراکلواستروبین) با غلظت ۱/۵ هزار، سیگنوم (بوسكالید+پیراکلواستروبین) با غلظت ۱/۲ در هزار و میلیس با ماده موثر پیری متانل با غلظت ۱ در هزار،توصیه می گردد.
  • محلول پاشی سم با توجه به شرایط احتمالی وقوع بیماری (متوسط دمای ۲۲-۲۶ درجه سانتی گراد و رطوبت بیش از ۷۵درصد) و با مشاهده علایم اولیه انجام می شود. در صورت پایداری شرایط اقلیمی، تكرار آن هر هفت روز یک بار توصیه می گردد.
  • برای کاهش باقیمانده سموم، انجام محلول پاشی پس از برداشت محصول، و رعایت حداقل فاصله سمپاشی تا برداشت به مدت سه روز توصیه می گردد.
  • به دلیل جلوگیری از وقوع مقاومت در قارچ عامل بیماری نسبت به قارچکش ها، توصیه می گردد. از قارچکش های تایید شده سازمان حفظ نباتات کشور به تناوب و با نظر کارشناس گیاهپزشک، استفاده گردد .همچنین، از استفاده قارچکش های با گروه های شیمیایی مشابه، بیش از دو بار در طول فصل زراعی خوداری شود.
  • استفاده از نازل مناسب قارچکش ها با قطر ذرات ۲۵۰-۳۵۰ میکرومتر برای پوشش اندامهای گیاهی و تماس اندامهای قارچ عامل بیماری با سم، توصیه می گردد.

 

blank

منبع

دکتر کسری شریفی و شفام. کنترل شیمیایی بیماری کپک خاکستری توت‌فرنگی. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. ۱۴۰۰.

https://content.ces.ncsu.edu/botrytis-cinerea-botrytis-fruit-rot-and-blight-on-strawberry

https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mpp.12794

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *