×

آفات گل محمدی

امدادکشاورز
16 آذر 1399
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
آفات گل محمدی

آفات مکنده

این آفات شیره گیاهی را بوسیله قطعات دهانی خود مکیده و در پشت و روی برگها دیده می‌شوند و به شکل انبوه خسارات زیادی وارد می‌کنند.

شته گل سرخ

اندازه این حشرات به ۱٫۷ تا ۳٫۵ میلی‌متر می‌رسد و در اوایل بهار روی جوانه‌ها و شاخه های انتهایی و برگهای جوان و غنچه‌های گل دیده می‌شوند. بوسیله خرطوم بلند خود از شیره پروده داخل آوندها تغذیه می‌کنند. در اثر حمله این آفت رشد گیاه محدود شده و ماده چسبنده‌ای بنه نام عسلک روی بوته‌ها ایجاد می‌شود. برگ ها و گل های آلوده نیز تغییر شکل می‌دهند. از اواسط بهار افراد بالدار شته در کلنی ظاهر می‌شوند و سبب انتشار آفت می‌گردند. گیاهان نسترن، گل محمدی و رزهای کم پر آلودگی کمی به این شته دارند ولی رزهای پر پر و پیوندی به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند.

به شکل تخم روی بوته‌های رز زمستان گذرانی می‌کنند و در زمستان‌های معتدل حتی حشره کامل هم روی گیاه دیده می‌شود.

در ابتدای بهار جمعیت کم کم بیشتر می‎‌شود و با گرمتر شدن هوا و حضور دشمنان طبیعی کاهش یافته و سپس در اواخر تابستان مجدد افزایش می‌یابند.

شته گل محمدی

سپردار سفید گل سرخ

حشرات دراز و کشیده به رنگ قرمز کمرنگ که در دو طرف بندهای شکم خود ۵ تا ۷ عدد مو دارند. سپر حشره ماده ۲ میلی متر و سفید است. شپشک‌ها با خرطوم خود از شیره ساقه گیاه تغذیه می‌کنند. زمستان گذرانی این آفت به صورت ماده‌های بالغ می باشد. در بهار شپشک ماده تخم های خود را زیر سپر مادری می گذارد. در واسط تابستان پوره ها از زیر سپر خارج شده و شروع به تغذیه از گیاهان می‌کنند و پس از مدتی در یک قسمت از گیاه ثابت می شوند.  در زمانی که پوره ها از زیر سپر خارج شده‌اند عمل سمپاشی صورت گیرد.

سپردار گل محمدی

زنجرک گل سرخ

حشره ای به طول ۳ تا ۳٫۵ میلی‌متر به رنگ زرد روشن و دارای دو چشم قرمز مایل به قهوه‌ای و دو چشم کوچک است. زمستان را به صورت تخم می‌گذراند. از نیمه دوم فروردین ماه تخم ها تفریخ شده و پوره ها خارج می شوند. حشرات کامل در اواسط اردیبهشت ماه ظاهر شده و پس از تغذیه طی۳۰ روز تخم ریزی می‌کند. تخم ها دسته‌ای یا انفرادی زیر برگ و داخل پارانشیم قرار می گیرند.

علائم حمله این آفت به شکل نقاط و لکه‌های زرد روی برگ دیده می‌شود که این نقاط به تدریج خشک می‌شوند حتی ریزش بی موقع برگها هم از علائم این آفت است.

زنجرک گل محمدی

سفید بالک رز

حشره ای به اندازه ۲ تا ۴ میلی‌متر است که با پودر سفیدی پوشیده شده و دارای خرطوم درازی است. در سطح زیرین برگهای رز به حالت بالغ و پوره وجود دارند و در حال تغذیه از شیره گیاهی هستند.

زمستان گذرانی این آفت به شکل تخم است و در بهار با مساعد شدن شرایط پوره‌ها از تخم خارج می‌شوند و شروع به تغذیه از شیره درختان می‌کنند. سپس زایده هایی از خود ترشح کرده و تبدیل به شفیره می‌شوند. زنبورهای پارازیت کننده یا سموم کم دوام می‌تواند موثر باشد.

سفید بالک رز

تریپس توتون

اندازه این حشرات ۱٫۲ تا ۱٫۶ میلی‌متر به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای تیره دیده می‌شوند. حشرات ماده بالغ در اردیبهشت در داخل بافت گیاهان تخم ریزی می‌کنند. پوره‌ها طی تابستان و پاییز از شیره سلولی تغذیه کرده و به شفیره تبدیل می‌شوند. برای مبارزه با این آفت از سموم سیستمیک می‌توان استفاده کرد.

تریپس رز

کنه دو نقطه

روی سطح پشتی این کنه‌ها دو لکه تیره وجود دارد و بیشتر کنه‌‎ها روی سطح زیرین برگ زندگی می‌کنند. حشرات بالغ و پوره‌ها با استفاده از قطعات دهانی خود از شیره گیاهان تغذیه می‌کنند. روی سطح برگ ابتدا نقاطی به رنگ سبز کمرنگ، زرد، خاکستری و به تدریج قهوه‌ای ایجاد می‌شود. در  حالات خسارت شدید زیر برگ تارهایی هم دیده می‌شود.

کنه دو نقطه ای

گروه آفات برگخوار

پروانه جوانه خوار رز

لارو این پروانه از برگها تغذیه کرده و زمستان را به صورت تخم در دسته‌هایی زیر پوشش تنه و شاخه درختان می‌گذراند. مهم ترین دشمن طبیعی آن زنبور تریکوگراما است.

جوانه خوار رز

پروانه جوانه خوار رز

پروانه برگخوار رز

این حشره دارای بالهای جلویی خرمایی رنگ با سه نوار قرمز نا منظم پهن روی بالهای خود است. لارو این آفت با تنیدن تارهایی باعث لوله شدن برگهای رز می‌شود و سپس از پارانشیم برگ تغذیه کرده و سوراخهایی در آن ایجاد می‌کند. زمستان گذرانی این حشره به شکل تخم در زمستان است و لاروها در اردیبهشت شروع به تغذیه از برگ و پیچاندن آن می‌کنند. در صورتی که دارای جمعیت زیادی باشند از سموم حشره‌کش استفاده می‌شود.

زنبور برگ بر رز

برای لانه سازی و تغذیه برگها را از حاشیه به شکل نیم دایره برش می‌زنند و به لانه خود می‌برد.

زنبور برگ بر رز

زنبور برگخوار رز

حشرات ماده به رنگ سیاه هستند و در اوایل بهار از شفیره‌های زمستان گذران زمستانی خارج شده و شروع به تخم گذاری می‌کنند. لاروهای این حشره به رنگ سبز با لکه‌های سیاه هستند و در بهار و تابستان از جوانه‎‌ها و برگهای جوان تغذیه می‌کنند.

زنبور برگخوار رز
زنبور برگخوار رز

زنبور شبه زالوی برگخوار رز

این زنبور به رنگ سیاه و دارای بالهای غشایی می‌باشد. لاروهای آن از برگ گیاه رز تغذیه می‌کنند و فقط رگبرگ را باقی می‌گذارند. زمستان را به شکل شفیره در عمق ۵ سانتی‌متری خاک می‌گذاراند و در بهار به شکل حشره بالغ ظاهر شده و بعد از تغذیه از برگها در زیر کوتیکول تخم می‌گذارد.

آفات گل خوار

سوسک گل خوار بور

سوسک پشمالو به رنگ سیاه مات با بالپوش‌های دارای لکه های کوچک سفید و از کرک های متراکم مایل به زرد پوشیده شده است. حشرات کامل در بهار ظاهر شده و به تغذیه از شهد و گرده گلها و در مواردی که گلها باز نشده باشند از غنچه و سایر اندام های گل تغذیه می‌کنند. سپس تخم‌های بیضوی و سفید رنگ را در داخل مواد پوسیده روی زمین قرار می دهند تخم ها حدود دو هفته بعد تفریخ شده و لارو در داخل خاک به سر برده و در همان محل به شفیره تبدیل می شود.

سوسک گل خوار سیاه

این حشره به رنگ سیاه با لکه‌های سفید روی بالپو‌ش‌ها است حشره کامل که سوسک سیاه است به گل درختان میوه یا گیاه رز حمله می‌کنند از گلها و شهد تغذیه می‌کنند و باعث خسارت وارد کردن به گل رز می‌شود. حشرات بالغ در بهار ظاهر می‌شوند و پس از تغذیه در زمین تخم می‌گذارند.

سوسک سبز گل سرخ

حشرات بالغ از کل درختان میوه و همچنین گل رز تغدیه می‌کنند و بیشترین خسارت نیز به گلها توسط افراد بالغ وارد می‌شود. این حشره زمستان را به صورت حشره بالغ در توده خاک و بقایای گیاهی یا داخل کودها سپری می کند. در بهار افراد بالغ ظاهر شده و از گرده و شهد گلها تغذیه می‌کنند و در داخل خاک و یا زیر پوشش گیاهان تخم می‌گذارند. پس از گذشت مدتی لاروها بیرون آمده و در همان مکان از بقایایی گیاهی تغذیه نموده و دو مرتبه پوست اندازی می‌کنند و زمستان را نیز به همان صورت در داخل خاک می‌گذرانند . در تابستان سال بعد لارو سن سوم در داخل محفظه گلی به شفیره تبدیل شده و پس از گذشت یک ماه افراد بالغ ظاهر می شوند

آفات چوبخوار

زنبور چوبخوار

حشره بالغ در اوایل اردیبهشت ظاهر می‌شوند و پس از جفتگیری تخم‌های خود را روی سرشاخه های جوان می‌گذارند. لاروها پس از خارج شدن رز را مورد حمله قرار می‌دهند و یکباره درخت را خشک می‎‌کنند.

زنبور چوبخوار

سوسک شاخک بلند رزاسه

این سوسک سیاه دارای شاخک بلند و بدن کشیده‌ای است. حشره کامل ابتدا کرمی و سپس دارای لکه‌های سیاه رنگ می‌شود. لارو حشره از سرشاخه‌ها وارد شاخه‌های ضخیم تر می‌شود و در شرایط آّب و هوایی معتدل در اواسط خرداد به مدت یک ماه ظاهر شده و تخم گذاری می‌کنند.

کرم سفید ریشه

حشره کامل به شکل سوسک بزرگی است به اندازه ۳ تا ۵ سانتی‌متر و به رنگ قهوه‌ای یا لکه‌های سفید روی بالها و لارو کامل به اندازه ۶۰ تا ۸۰ میلی‌متر به رنگ سفید مایل به خاکستری و به شکل قوسی هستند. در مناطق سردسیری حشره کامل در خرداد ماه ظاهر شده و در اواسط تیرماه جمعیت زیاد می‌شوند و تخم گذاری می‌کنند.

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

آفات گردو

آفات گردو

آفات گردو گردو یکی از مهم ترین درختان خشکباری و از خانواده Juglandaceae است. در دنیا ۸۰۰ هزار ...
امدادکشاورز
16 آذر 1399
کرم خراط

آشنایی با کرم خراط

آشنایی با کرم خراط گردو کرم خراط، درخت گردو یکی از محصولات بسیار مهم کشاورزي می‌باشد، که در بیشتر ...
امدادکشاورز
18 آذر 1399

آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ از جمله خطرناك ترين آفات كليه محصولات كشاورزي جهان ...
امدادکشاورز
27 بهم 1399