آفت شناسی

حشره کش پریمیکارب (پریمور)

حشره کش پریمیکارب (پریمور)

حشره کش پریمیکارب (پریمور) انتخابي سیستمیک، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه دي متيل کاربامات می باشد. این حشره کش با نام تجاری پریمور با دو فرمولاسیون (WP 50%) و (DF 50%) تولید می شود. و برای کنترل شته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حشره کش پریمیکارب

پریمیکارب دارای خاصیت انتخابی، تماسی، نفوذی، اثر سریع و خاصیت تدخینی می‌باشد. که توسط ریشه جذب شده و به بافتهای چوبی منتقل می‌گردد. این حشره‌کش از گروه کاربامات‌ها هست. پریمیکارب به سرعت در خاک تجزیه شده، پس هیچ خطری از نظر باقی مانده‌ها در خاک یا آب ندارد. پریمیکارب نسبت به حشره‌ کش‌هایی دیگر که برای کنترل شته به کار می‌روند، سمیت کمتری برای پستانداران دارد.

حشره کش انتخابي سیستمیک، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه دي متيل کاربامات

نام انگلیسی:primicarb

نام تجاری : پریمور/ Pirimor

نام شیمیایی: (2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl) N,N-dimethylcarbamate

گروه: Dimethylcarbamate

فرمولاسین: Pirimor 50% WP. پريمور Pirimor 50% DF

دوره کارنس: 14-7 روز ( بسته به نوع آفت و محصول)

تاریخ ثبت در ایران: 57/4/25

تاثیر حشره کش پریمیکارب

حشره‌کش عصبی (مهارکننده آنزیم کولین استراز) و شته کش انتخابی می باشد. که علیه شته‌های مقاوم به سموم فسفره استفاده می‌شود.  و به وسیله ریشه جذب و به تمام بافت‌های چوبی منتقل می‌شود. پريميكارب توسط ريشه و برگ جذب شده، و از طريق ريشه در مسير آوندهاي چوب حركت و در تمام گياه پخش مي‌شود. اما از طريق برگ جابجايي زيادي نداشته و به برگ‌هاي ديگر منتقل نمي‌شود.

دوره کارنس

دوره کارنس (زمانی که پس از سمپاشی باید سپری شود تا باقی مانده سموم در محصول به حد مجاز و قابل استفاده برسد). براي کلزا، ذرت، کاهو گلخانه‌اي و غلات ۱۴ روز؛ ذرت شيرين ۳ روز؛ آلو، کاسني و مراتع ۷ روز؛ خيار، گوجه و فلفل گلخانه‌اي ۲ روز؛ سبزيجات ۲۴ ساعت؛ ساير محصولات خوردني ۳ روز؛ گل‌ها و گياهان زينتي صفر مي‌باشد.

موارد استفاده حشره کش پریمیکارپ در ايران

شته در توتون، سبزيجات و جاليز؛ شته در رز 0/5 تا 0/7 در هزار

Pirimor حشره کش پریمیکاربحشره کش پریمیکاربحشره کش پریمیکاربحشره کش پریمیکارب حشره کش پریمیکاربPirimor

موارد استفاده در ساير كشورها

شته‌ها در سيب، انواع لوبيا، انواع کلم‌ها، گندم، جو، چاودار، گلابي، نخود، سيب زميني، کلزا، ذرت، انواع سبزيجات برگي، ريشه‌اي و ميوه‌اي، گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شته‌ها در هسته دارها، شته‌های آردآلود در هسته دارها، تريپس در آنديو و سبزيجات

نکات مصرف حشره کش پریمیکارب

 • در شرايط آب و هوايي گرم زماني که گياهان درحالت پژمرده نيستند. ومحلول پاشيده شده در سطح گیاه سريعا خشک نشود بهترين نتيجه را مي دهد، در درجه حرارت کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد تبخير نسبتاً پايين است.
 • به محض مشاهده شته‌ها سم‌پاشي  و درصورت نياز عمل سم‌پاشي تکرار شود.
 • از خيس کننده‌های غيريوني براي محلول پاشي کلم‌ها استفاده شود.
 • کنترل شيميايي به روش آبياري براي گوجه فرنگي و خيار نسبت به روش محلول پاشي بهتر است، خصوصا زماني که از شکارچي‌ها ( کنترل بیولوژیک) در کنترل تلفيقي استفاده شود.
 • درصورت وجود مقاومت ممکن است کنترل خیلی موثر نباشد.
 • حداکثر دفعات سمپاشی دوبار در هر محصول می باشد .

سمیت حشره کش پريميکارب

 • ميزان سميتEC50)،LC50،LD50 :(LD50 برای پستانداران۲۰۰-۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم،  LD50براي پرندگان ۵۰-۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC5  براي ماهی‌ها ۱۰۰-۵۵ میلی‌گرم بر لیتر،  EC50  براي دافنی 0/017 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد.
 • خطرناک براي محيط زيست
 • برايموجوداتآبزي خيلي خطرناک بوده، ممکن است براي محيط آبي داراي اثرات سوء بلند مدت باشد.
 • برايماهي‌هاو ديگر آبزيان خطرناک است، بايد از آلودگي نهرها و جويبارها خودداري کرد.
 • داراي تأثير سوء کمتر رويکفشدوزک‌هاو حشرات ديگر و براي کنترل تلفيقي حشره‌کش مناسبي است.

تا ۷ روز بعد از سم‌پاشي از ورود چارپايان به آن مناطق بايد خودداري کرد.

احتیاط‌های لازم

 • اين ترکيب از مهارکننده‌های آنزيم کولين استراز خون مي‌باشد، درصورت وجود توصيه پزشکي برای بعضی ازکارگران مبني بر ممنوعيت کار با اين مواد، از استفاده آن خودداري شود.
 • حداکثر دفعات سم‌پاشي دوبار در هر محصول مي‌باشد.
 • قبل ازسم‌پاشيگياهان زينتي در سطح کوچک امتحان شود.
 • در سم‌پاشي با کمک جريان هوا حتماً بايد از تجهيزاتسم‌پاشي(لباس کار محافظ) استفاده گردد.

منبع:

تأثیرحشره‌کش‌های پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته سیاه باقلا. مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی دوره 5شماره2 ،پایيز و زمستان 1395.صفحه 153-143.

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/pirimicarb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.