خدمات حضوری امداد کشاورز

بررسی وضعیت سلامت و باردهی گیاهان و انجام کلیه خدمات هرس و وجین، سمپاشی، کوددهی و گلکاری و درختکاری و … در باغ و باغچه، گلخانه، صیفی کاری و زمین زراعی شما

اطلاعات تماس، نوع خدمت درخواستی و محل مراجعه حضوری کارشناسان امداد کشاورز را وارد کرده و در نهایت زمان حدودی را انتخاب کنید. مشاوران امداد کشاورز سریعاً پس از دریافت فرم، برای تعیین زمان دقیق مراجعه و اطلاع رسانی هزینه نهایی، با شما تماس خواهند گرفت.