خدمات حضوری امداد کشاورز

در هر جای ایران هستید، کارشناسان ما برای انجام خدمات زیر به محل شما می‌آیند:

  • بررسی وضعیت کلی باغ، مزرعه یا گلخانه
  • ارائه برنامه تغذیه و سمپاشی
  • هرس و وجین
  • سمپاشی
  • کوددهی
  • گلکاری و درختکاری و …

در باغ و باغچه، گلخانه، صیفی کاری و زمین زراعی شما

اطلاعات تماس، نوع خدمت درخواستی و محل مراجعه حضوری کارشناسان امداد کشاورز را وارد کرده و در نهایت زمان حدودی را انتخاب کنید. مشاوران امداد کشاورز سریعاً پس از دریافت فرم، برای تعیین زمان دقیق مراجعه و اطلاع رسانی هزینه نهایی، با شما تماس خواهند گرفت.