درختان میوه, مراقبت و نگهداری

علت ریزش برگ درخت انگور در تابستان

کشت و پرورش انگور به همراه تولید اقتصادی آن تابع عوامل متعدد محیطی و مدیریتی است. در مناطق مستعد کشت انگور با اعمال مدیریت علمی تولید اقتصادی انگور آسان خواهد شد. مانند هر محصول باغی دیگر، شرایط نامساعد محیطی مانند گرمای شدید، سرمازدگی زمستانه، سرمای دیررس بهاره، خشکی، شوری و مدیریت نامناسب باغی از جمله مشکلات مدیریتی در تربیت و هرس انگور، آبیاری، خشکسالی (کم آبی) تغذیه و کنترل آفات و بیماری ها، کنترل علف های هرز و عدم استفاده از ارقام با کیفیت همگی در محدود شدن تولید و درآمد انگور در اغلب مناطق انگورکاری کشور موثر می باشد. یکی از علت های که باعث کاهش عملکرد درخت انگور می شود، ریزش برگ درخت انگور در تابستان است که علت های مختلفی دارد که به آن می پردازیم.

۱- آفات و بیماری های درخت انگور

بیماری ها و آفات در درخت انگور مانند سفیدک های پودری و کرکی انگور و….. باعث زرد و قهوه ای شدن برگ ها و سپس ریزش برگ ها می شود. بی توجه ای به این موضوع باعث کاهش عملکرد گیاه و در آخر ممکن است موجب مرگ گیاه شود.

از همین رو، از بین بردن آفت های زنجرک و مگس سفید که باعث زرد شدن، سفید شدن و ریزش برگ های انگور می شود، به شدت توصیه می‌گردد. ابتدا درختچه و داربست انگور را در هوای خنک با پاشیدن آب معمولی شسته. و سپس با استفاده یکی از سموم فسفره مناسب مانند اتیون نسبت به سم پاشی درخت انگور اقدام كنند. تا محلول سم پشت و روی تمام برگ ها را خیس کند.

۲-آبیاری درخت انگور

آبیاری درخت انگور به طور مؤثر، برای رشد و میوه دهی مناسب درخت انگور ضروری است. چگونگی آبیاری درختان در خشک شدن برگ آن‌ها موثر می باشد. درخت انگور می‌تواند خود را با شرایط کم آبی سازگار کند. ولی میوه دهی کمتری نسبت به حالت عادی خواهد داشت. آبیاری درخت انگور به طورعمیق و کامل به نحوی که قسمت ریشه درخت انگور با آب پر شود شیوه عالی برای آبیاری درخت انگور می باشد.

آبیاری درخت انگور اگر به روش‌های اصولی انجام نشود. باعث کم آبی در درخت انگور شده و زردی و ریزش برگ های انگور را به دنبال دارد. در این روش‌های غیر اصولی آبیاری سطحی تنها لایه‌های سطحی خاک خیس می‌شود، درحالی ‌که ریشه اکثر درعمق خاک می باشد.

۳- اثر کم‌آبی بر محصول انگور

در تابستان‌های گرم و خشک درخت انگور باید با فاصله زمانی کمتری آبیاری شود. در حال حاضر با تغییرات جوی هوا و گرم شدن تابستان، تنش های گرمایی که ایجاد می شود. اگر آب مورد نیاز به درختان انگور نرسد، گیاه نمی تواند این تنش ها را خنثی کند .همین امر خزان فیزیولوژیکی برگ ها را به دنبال دارد.

بهتر است آبیاری را در ظهر انجام ندهیم تا آب به سرعت تبخیر نشود. به طور کلی درخت انگور درختی مقاوم نسبت به کم آبی است. ولی درختان انگور جوان‌تر تا وقتی که ریشه قوی ندارند به آبیاری مناسبی نیاز دارند. مزیت انتخاب شیوه آبیاری درخت انگور به صورت قطره‌ای این است. که آب کمتری هدر می‌رود، احتمال گرفتار شدن درخت به بیماری‌های قارچی نیز به این علت که رطوبت کمتری روی برگ و شاخه‌های درخت وجود خواهد داشت کمتر می‌شود. همچنین نیاز آبی گیاه را بشناسیم تا بتوانیم میزان و زمان درست آبیاری را مدیریت کنیم.

دما در تابستان‌ها در بعضی از بازه‌های زمانی به شدت بالا می‌رود که عاملی برای ریزش زود هنگام برگ درخت انگور می باشد. برای مثال در شرایط خشک برخی از گیاهان آب خود را از دست میدهند اما به محض دریافت آب دوباره رشد و نمو خود را آغاز می کنند.

۴- باد و ریزگردها

در مناطق بادخیز، رشد بوته های انگور ممکن است متوقف شود و برگ ها ریزش پیدا کند. زیرا میزان فتوسنتز در قسمت عمده ای از روز به علت عکس العمل تاک به افزایش تعرق ناشی از وزش باد کاهش می یابد. بادهای شدید همچنین باعث شکسته شدن شاخه های نورسته میشود که این امر موجب ایجاد یک الگوی نامعمول شاخه دهی خواهد شد.

در مناطقی که پدیده ریزگردها رخ اتفاق می افتد. در صورت غلیظ بودن گرد و غبار سطح برگ و جوانه ها با این ذرات پوشیده می شوند. که در نتیجه ابتدا میزان فتوسنتز کاهش خواهد یافت. و به دلیل کاهش تماس مستقیم نور خورشید به جوانه های در حال خواب انگیزش و آغازش گل برای سال بعد هم دچار مشکل خواهد شد. و برگ ها ریزش پیدا می کنند.

 تاک هایی که در حاشیه دریا کشت شده اند، ممکن است توسط بادهای حاوی نمک که از طرف دریا به خشکی می ورزد، آسیب ببینند. که در چنین حالتی برگ ها خسارت زیادی می بینند و قهوه ای می شوند و بعضی از آن ها ریزش پیدا می کنند.

۵-آلودگی هوا

خسارت ناشی از آلودگی هوا در تاکستان های نزدیک به کارخانجات صنعتی مشاهده شده است. آلودگی هوا در نتیجه خروج گازهای صنعتی، اتومبیل ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی ایجاد می شود. برای چندین سال، علت اصلی خسارت ناشی از آلودگی هوا به تاکستان ها، گاز هیدروژن فلوراید و دی اکسید گوگرد است. دیگر مواد هم چون عناصر سنگین (کادمیوم، مس،)…، کلرین و کلراید و علفکش ها موجب آلودگی هوا و تأثیر سوء بر رشد گیاهان می گردند.

۶- زرد شدن برگ درخت مو در اثر کمبود مواد مغذی

در صورت کشت ارقام در خاک های اسیدی یا قلیایی امکان اینکه حاشیه برگ ها زرد شده. و بعد قهوه ای و ریزش پیدا کند. زیرا مثلا پایین بودن pH این خاک با کم بودن عناصر کلسیم، منیزیم و فسفر در انگور و زیادی پتاسیم، آلومینیوم و منگنز در ارتباط می باشد.

همچنین کمبود عناصری مانند نیتروژن و عناصر ریزمغذی باعث صدمات جدی به گیاه می شود. که می تواند ریزش برگ ها و جوانه ها را در پی داشته باشد.

۷-سمیت سموم

اگر مواد شیمیایی از جمله قارچکش ها، حشره کش ها، علفکش ها و تنظیم کننده های رشد به طور ناصحیح به کار برده شوند، ممکن است باعث ایجاد سمیت و یا صدمات دیگری در تاک شوند. سمیت گیاهی ممکن است در نتیجه کاربرد بیش از اندازه سم، واکنش نامناسب مخلوط سموم، کاربرد در مرحله حساس رشد و نمو، استفاده در شرایط نامناسب محیطی و حساسیت رقم به سم باشد. ازعلایم سمیت ناشی از سموم می توان توقف رشد، بد شکل شدن و زرد شدن و ریزش برگ ها اشاره نمود.

صدمات ناشی از علفکش ها در تاکستان ها ممکن است از طریق جذب به وسیله ریشه یا از طریق تماس با برگ ایجاد شود.

منبع:

مدیریت مشکلات و ناهنجاری های مهم محیطی و فیزیولوژیکی انگور. پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری

https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/em8975.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.