علفهای هرز خربزه -هر کسی خربزه کاری داره بخونه-کنترل بیماری ویروسی خربزه-امداد کشاورز-
×

هر کسی خربزه کاری داره بخونه

امدادکشاورز
06 مرداد 1400
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
علفهای هرز خربزه

کنترل همزمان بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

بیماری ها و علفهای هرز هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت جالیز و خربزه مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند. علفهای هرز نیز یکی دیگر از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان سبزی و صیفی و کدوییان در کشور می باشد. برای همین کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

به دلیل وجود علفهای هرز تابستانه، میزان کاهش عملکرد محصولات بهاره بیش از میزان کاهش عملکرد محصولات پاییزهای می باشد. که توسط علفهای هرز زمستانه آلوده شده اند. از سوی دیگر خانواده کدوییان به مصرف علفکش ها حساس می باشند. و کاربرد این ترکیبات (علفکش ها) قبل از گلدهی و تشکیل میوه در این گیاهان توصیه نمی گردد. استفاده از ترکیبات شیمیایی علفکش در خربزه با دشواری های زیادی همراه می باشد. و کوچکترین اشتباهی می تواند موجب بروز خسارت های بیشتر از خسارت علفهای هرز شود.

بیماری های ویروسی گیاهان جالیزی

علفهای هرز یکی از میزبان های ثانویه برای ویروس های مهم گیاهی در جالیز و دیگر گیاهان زراعی سبزی و صیفی می باشند. حضور ویروس ها در علفهای هرز ممکن است به صورت های مختلف با نشانه یا بدون نشانه ی مشخص همراه باشد.

مهمترین علائم عوامل ویروسی ظاهرشده در کدوییان عبارتند از:

 • موزاییک
 • زردی
 • رگبرگ روشن و بدشکلی میوه
 • تردی و شکنندگی
 • چرمی شدن برگ

واکنش گیاهان جالیزی به بیماری های ویروسی به صورتی می باشد، که اگر گیاه میزبان در مراحل اولیه رشد (از کاشت تا قبل از گلدهی) به آن ها مبتلا شود، عملکردش به شدت کاهش می یابد

مهمترین بیماری های ویروسی کدوییان

 • ویروس موزاییک زردی کدو
 • موزاییک هندوانه
 • موزاییک پیسک سبز خیار
 • موزاییک خیار
 • کوتولگی زردکدوییان
 • لکه حلقوی پاپایا
 • موزاییک کدو
 • موزاییک ارومیه ای
 • زردی شته زاد خیار
 • ویروس زردی رگبرگ خیار
 • لکه نکروز خربزه
 • ویروس زردی کلروتیک کدوییان

علفهای هرز خربزه علفهای هرز خربزه علفهای هرز خربزه

مهمترین راهکار مدیریت و کنترل بیماری های ویروسی در گیاهان استفاده از ارقام مقاوم می باشد.

کنترل جمعیت ناقلان ویروس به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی های اولیه می تواند تأثیری زیادی در کنترل بیماری های ویروسی داشته باشد. کنترل ناقلین حشره ای اغلب با استفاده از سموم آفتکش علیه ناقل در ابتدا و طی فصل زراعی صورت می گیرد. روش مبارزه شیمیایی علیه ناقلین در گروه خاصی از ویروس های بیماریزا که به شکل ناپایا توسط ناقل منتقل می شوند از کارایی چندانی برخوردارنمی باشد. از طرف دیگر، در محصوالات جالیزی به دلیل مصرف تازه خوری میوه امکان استفاده از سموم خطرناک حشره کش ممکن نمی باشد. لذا باید از سایر روش ها برای ممانعت از آلوده شدن میزبان و به دنبال آن کاهش خسارت وارده استفاده کرد.

۴ علف هرز مهم خربزه

علفهای هرز مهم تابستانه که زراعت خربزه را محدود می کنند:

 • خارشتر
 • چمن وحشی
 • سوروف
 • تاج خروس

علفهای هرز خربزه علفهای هرز خربزه علفهای هرز خربزه

علفهای هرز خربزه   علفهای هرز خربزه علفهای هرز خربزه

رشد بعضی از این علفهای هرز مانند خارشتر در کنار بوته خربزه علاوه بر رقابت بر سر مواد غذایی خاک و نور، امکان دارد مزاحم برداشت میوه شود.

مالچ (خاک پوش) در کشاورزی

مالچ عبارت است از هر ماده طبیعی یا مصنوعی که با اهداف مختلف و به منظور پوشاندن خاک در باغ ها، باغچه ها، فضای سبز و زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از خاکپوش هایی که به دلیل ارزانی و سهولت دسترسی در سطح وسیع در جهان و ایران استفاده می گردد، خاکپوش پلاستیکی یا مالچ می باشد. که کاربرد زیادش باعث رواج واژهای به نام پلاستیک کاری شده است.

شاید هیچ فناوری دیگری تا الان به اندازه کاربرد پلاستیک در کشاورزی، مسیر سبزی کاری و صیفی کاری را در جهان دچار تحول نکرده است.

به دلیل رشد سریع اقلیم بیابانی در اغلب نقاط دنیا که ناشی از تغییرات اقلیمی می باشد. کاربرد خاکپوش های پلاستیکی همچنان در حال گسترش می باشد. چنان که امروزه میلیون ها هکتار از اراضی کشاورزی جهان هرساله تحت پوشش این خاکپوش قرار می گیرند

هم اکنون به سبب سازگاری با محیط زیست از پلاستیک های تجزیه پذیر میکروبی، تجزیه پذیر نوری یا تجزیه پذیر نوری میکروبی استفاده می شود. که متأسفانه در ایران هنوز رایج نمی باشد. این پلاستیک ها پس از برداشت محصول توسط آفتاب یا میکروارگانیزم های خاک تجزیه می شوند و نیازی به جمع آوری ندارند. ولی پلاستیک های معمولی بسیار دیر تجزیه می شوند و مانع انجام عملیات زراعی می گردند. البته در مناطقی که نیروی کار ارزان می باشد، اغلب جمع آوری پلاستیک های باقی مانده توسط کارگران انجام می شود. و می توان از آلودگی خاک جلوگیری کرد.

خاکپوش پلاستیکی در برابر رطوبت و هوا نفوذ ناپذیر می باشد. و امکان دارد باعث افزایش بیش از حد حرارت شود. امری که به افزایش میزان بوته میری در گیاه منجر می شود، برای همین در چنین مواردی باید آبیاری مزرعه مدیریت گردد. و آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه مدیریت شده تا ضمن افزایش بازدهی آبیاری بتوان از سایر مزایای استفاده از آن بهره برد.

استفاده از مالچ های پلاستیکی در کشت کدوییان به دلایل مختلفی رایج  می باشد. و پیش رس کردن محصول مهمترین هدف استفاده از آن می باشد.

مزیت های مالچ پلاستیکی در کشت کدوییان

 1. استفاده از مالچ پالاستیکی موجب افزایش بازدهی آبیاری در کشت جالیزی می شود که با توجه به مشکل کم آبی در کشور دستاوردی مهم محسوب می شود.
 2. مالچ پلاستیکی می تواند جمعیت علفهای هرز را در کشت محصولات جالیزی کاهش دهد.
 3. آفات مکنده ناقل ویروس ها را دور می کند و موجب کنترل بیماری های ویروسی می شود.

به منظور افزایش کارایی این گونه از خاکپوش ها، تهیه مالچ ترکیبی با تغییر یا اصلاح الگوی رنگ به کار رفته نیز می تواند مفید باشد. استفاده از این گونه مالچ ها بدین ترتیب است. که سمت رنگ نقره ای رو به بالا قرار م یگیرد و سمت رنگ مشکی آن رو به پایین می باشد.

مالچ

کنترل بیماری های ویروسی و علف های هرز با مالچ

طبق تحقیقات انجام شده، مالچ دو رنگ (نقره ای در رو و مشکی در زیر) برای مدیریت هم زمان علف های هرز و آفات مکنده پروازی ناقل ویروس مانند شته، تریپس، سفیدبالک ها (مگسهای سفید) و…، و به دنبال آن کاهش بیماری های ویروسی، در کشت گیاهان جالیزی مفید می باشد. در این راستا و با هدف

افزایش کارایی این نوع پلاستیک ها در مزارع با رعایت نکات زیر توصیه می گردد:

۱-اساس تکنیک دورکردن آفات مکنده از سطح مزرعه مبتنی بر استفاده از مالچ های نقره ای- مشکی از طریق انعکاس نور فرابنفش خورشید از سطح رنگ نقره ای می باشد. به همین علت توصیه می شود که در زمان تهیه مالچ دقت شود که رنگ نقره ای پلاستیک قابلیت انعکاس نور را داشته باشد.

۲-نکته مهم دیگر در وجود ماده ضد فرابنفش در مواداولیه ساخت خاکپوش می باشد. که باعث دوام مالچ در برابر نور فرابنفش خورشید در مزرعه می شود و طول عمر مالچ را افزایش داده. چنین خاکپوش هایی در اثر قرارگرفتن در برابر نور خورشید، ترد و شکننده نمی شوند. و همچنین نه تنها قادر به مهار کامل علفهای هرز از ابتدا تا انتهای فصل می باشند، بلکه در دفع آفات مکنده پروازی و کاهش آلودگی به ویروس نیز کاملا مؤثرند. در بازار خاکپوش های نقره ای-مشکی بدون گرانول ضد فرابنفش، ۱و ۳ درصد گرانول ضد فرابنفش موجود می باشد.

۳-بیشترین کارایی مالچ ها در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای مجهز به تیپ های نواری امی باشد. در چنین سیستمی مدار آبیاری قابل تنظیم می باشد و بسته به نیاز گیاه یا میزان رطوبت موجود در خاک اطراف ریشه می توان مزرعه را آبیاری کند. لذا به کشاورزان توصیه می گردد.که در زیر چنین خاکپوش هایی حتماً از تیپ های آبیاری استفاده کنند.

مالچ مالچ

نتیجه

مهمترین زمان برای مدیریت آلودگی به بیماری های ویروسی از ابتدای کاشت بذر مستقیم یا انتقال نشاءها تا پایان مرحله گلدهی در گیاه خربزه می باشد.

در همین دوره زمانی نیز استفاده از این خاکپوش های نقره ای-مشکی توصیه می شود. پس از پایان مرحله گلدهی در خربزه به دلیل همپوشانی بوته در سطح مالچ از کارایی مالچ های نقره ای-مشکی در زمینه دورکردن آفات مکنده کاهش می یابد. از اهداف اصلی این دستورالعمل جلوگیری از آلوده شدن بوته ها به ویروس های همراه با ناقلان مکنده آنها تا قبل از ظهور گلمی باشد. این در حالی است که کارایی این نوع مالچ در زمینه مهار علفهای هرز مزرعه از ابتدای کاشت بذر یا انتقال نشاء شروع می شود و تا پایان دوره رویشی گیاه ادامه داشته و اجازه رشد به علفهای هرز مزرعه نمی دهد.

منبع

منصور صلاتی، کاوه بنانج، حسین ترابی و حمید افضلی. کنترل هم زمان بیماری های ویروسی و علف های هرز در زراعت خربزه. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، نشر آموزش کشاورزی. ۱۳۹۸.

https://en.wikipedia.org/wiki/Melon_necrotic_spot_virus

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط

کشت خربزه درختی (پاپایا)

کشت خربزه درختی (پاپایا)

کشت خربزه درختی (پاپایا) خربزه درختی (پاپایا) با نام علمي Carica papaya L، گياهي دولپه می‌باشد. خربزه درختي بومي ...
امدادکشاورز
25 اردیبهشت 1400
کوددهی انگور

تغذیه و کوددهی درختان انگور

تغذیه و کوددهی درختان انگور انگور  انگور از خانواده ویتاسه (Vitaceae) است، و دارای چندین جنس و گونه ...
امدادکشاورز
19 آذر 1399
سرمازدگی پاییزه زعفران

سرمازدگی پاییزه زعفران

نوسانات آب و هوایی (تنش های محیطی) یکی از مهم ترین چالش ها در بخش کشاورزی است. ...
امدادکشاورز
09 شهریور 1400
Call Now Button
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه